Middelfart byråd ønsker, at kommunens borgere og virksomheder skal have de bedst mulige rammer for at udfolde sig. I kommuneplanen fastlægger byrådet den overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig, og hvordan arealerne skal benyttes og beskyttes. Inden arbejdet med Kommuneplan 2017 går i gang inviteres du som borger til at komme med idéer og forslag til planen.
I byrådets vision – ”Broerne begynder her” – er det overordnede mål at skabe en Middelfart Kommune, der er båret af en bæredygtig vækst og sammenhængende fremdrift, og som er blandt landets allermest attraktive bosætnings- og erhvervskommuner.

En naturskøn placering i Trekantområdet giver mange fordele for Middelfart Kommune, f.eks. i forhold til transport og erhvervsudvikling, bosætning og turisme. De fordele vil byrådet fortsat udnytte og udvikle i planlægningen af kommunen i de kommende år.

Den netop vedtagne Planstrategi 2015 har grøn omstilling som et gennemgående tema og det vil præge den nye kommuneplan. Der er her fokus på tre indsatsområder: ”Den bæredygtige by – boliger, borgere og fællesskaber”, ”Fremtidens natur, landskab og klima” og ”Erhvervsudvikling skabes i samarbejde”.

Kom med dine idéer og forslag
Inden kommuneplanarbejdet starter har du mulighed for at komme med idéer og forslag, som du synes byrådet skal tage med i kommuneplanarbejdet.
Forslag skal senest d. 14. oktober 2015 sendes til teknik@middelfart.dk eller Middelfart Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, Østergade 19, 5580 Nørre Aaby.

Senere kommer en offentlighedsfase i oktober – december 2016, hvor forslag til Kommuneplan 2017 kommer i høring.