Rigtig mange borgere har besøgt plads-2 på genbrugspladsen Bronzevej siden
den åbnede i starten af juni måned.

  • Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra brugerne af genbrugspladsen.
    Brugerne oplever det som en rigtig god service, at man nu kan aflevere haveaffald, beton, jord, glas/flasker og papir på plads 2.  Det giver også mere plads på den oprindelige genbrugsplads, så det er nemmere for borgerne at komme af med affaldet, udtaler
    projektleder Anita Hallgreen og fortsætter:

  • Årsagen til succesen er nok også, at det har været et rigtig godt tidspunkt, idet der er tradition for at klippe hæk i juni måned. En anden årsag er helt sikkert, at borgerne haft mulighed for at komme med deres affald uden for åbningstid, idet plads 2 har døgnåben, slutter projektleder Anita Hallgreen.

Borgerne får også nemmere ved at sortere deres affald med den nye app – affald Kolding.
1.200 har allerede downloadet den, så vi kan kun opfordre de borgere, som ikke allerede
har glæde af appén til at hente den i Google Play eller APP Store.

I appen har kommunen en sorteringsguide, som indeholder 1.100 affaldstyper, så man kan få hjælp til at sortere dit affald inden man besøger genbrugspladsen.

 

Servicemedarbejder på genbrugspladsen Mette Reffstrup har en god oplevelse af det nye initiativ:
”Det er dejligt at vi har fået et godt alternativ til den pressede trafik, der til tider var på pladsen. Folk er glade og lettede for det gode tiltag, og det giver også et positivt pust til vores hverdag. Langt størstedelen er fantastisk gode til at læsse korrekt af på plads-2 og ikke smide ’alt det affald der ellers er på traileren’.
Det er selvfølgelig vores forhåbning, som medarbejdere på pladsen,  at vi i fællesskab kan blive ved med at være så gode, da vi ikke kan holde øje med pladsen hele tiden.

I løbet af sommeren har vores projektmedarbejder Katrine Sølvsten Jørgensen talt med borgerne på genbrugspladserne på Bronzevej og der har været mange postitive tilkendegivelser fra borgerne:
”Det fungerer fint, der er godt med plads og frit udsyn”

”Det er perfekt, 1000 pluspoint for det”
”Det er dejlig nemt”
”Det er dejligt med mere plads”

”Det er genialt”