Mange kan huske, hvordan Kolding Fjord så ud for 50 år siden. Det var ikke et sted, man kunne bade uden at få diarré og vandet lugtede ofte grimt. De sidste 10-20 år frem mod årtusindskiftet blev der sat kraftigt ind med spildevandsrensning. Og i de seneste 15 år har fokus været rettet mod at reducere den direkte udledning af spildevand i det åbne land til vandløb og søer.

Næste skridt mod bedre vandkvalitet og renere badevand i fjorden er at afvikle de såkaldte overløb, der ved kraftig eller langvarig regn leder opblandet spildevand ud i fjorden, fordi kloakkerne bliver overbelastet med regnvand og løber over. Overløb kan betyde rødt lys på tavlerne med badevarsler på Rebæk Strand og ved badebroen på Lyshøj Allé til gene for de mange mennesker, der bader i fjorden eller anvender den til sejlads.

Ved at fjerne overløbene i den inderste del af fjorden er dette også med til at bane vejen for et bynært fjordbad.

’Vi har i byrådet en fælles ambition om en ny bydel, Marina City, som skal skyde op langs Skamlingvejen i løbet af de næste 10-15 år. Bydelen skal ikke kun være til glæde for de mange, som kommer til at bo eller arbejde der – men for alle byens indbyggere og de mange gæster, der besøger Kolding henover året. Projektet indeholder blandt andet et fjordbad, og det er nu vi skal sætte kursen mod det sidste løft i den vandkvalitet, der skal til for at dette fjordbad kan leve op til sit navn’ siger miljøudvalgsformand Birgitte Kragh.

Ny spildevandsplan er nødvendig

Arbejdet med at mindske antallet af overløb bliver planlagt i Kolding Kommunes spildevandsplan. Det kræver en revision af den nuværende plan, som ellers først har udløbsdato i 2019. Det forstærkede behov for klimatilpasning af spildevandssystemet, overløbene til fjorden og nye statslige vandområdeplaner gør det nødvendigt at fremrykke arbejdet, forklarer miljøchef Jakob Sønderskov Weber i By- og Udviklingsforvaltningen.

’Vi må konstatere, at spildevandsplanen, som den ser ud i dag, er utidssvarende. Derfor er vi nødt til ajourføre den, så den kan matche de udfordringer, vi står med her og nu og i de kommende år. Den nye spildevandsplan kommer til at tage udgangspunkt i vores klimatilpasningsplan, statens nye generation af vandområdeplaner, og så vil vi selvfølgelig inddrage de erfaringer, vi har fået de steder, hvor vi allerede har kloaksepareret, nemlig i Viuf og Jordrup og den planlagte kloakseparering i Rebæk.’

Miljøudvalget har i dag nikket ja til By- og Udviklingsforvaltningens videre arbejde med revisionen af spildevandsplanen. I februar 2018 forventes spildevandsplanen klar til offentlig høring, og den forventes endelig politisk behandlet i juni 2018.