En overtagelse af Center for Senhjerneskade fra Region Syddanmark vil give Kolding Kommune nye muligheder, og sikre borgerne bedre og mere sammenhængende tilbud, sådan lyder konklusionen fra Socialudvalget efter onsdagens udvalgsmøde.

Da Socialudvalget mødtes onsdag 18. november var indsatsen for hjerneskadede i fokus. Udvalget behandlede et forslag om overtagelse af Center for Senhjerneskade afdeling Kolding, og indstiller nu forslaget til Byrådets endelige godkendelse på byrådsmødet den 14. december.

Forslaget kommer efter en længere proces, hvor Kolding Kommune har foretaget en samlet vurdering af mulighederne for at overtage de regionale tilbud beliggende i kommunen.

En af de vigtigste begrundelser for at overtage Center for Senhjerneskade er, at kommunens handlemuligheder i forhold til udbygning af tilbud til borgerne, bliver øget ved en overtagelse. Der er en tæt tilknytning til de opgaver, Kolding Kommune løser gennem de nuværende tilbud, Cortex og Cortex20, støtte- og dagcenter til senhjerneskadede, der bor i eget hjem.

– I Kolding kommune har vi ikke overtaget regionale tilbud, blot for at overtage dem. Det gør vi kun når det betyder, at vi får større mulighed for at tilbyde Koldingborgere plads i lokalområdet eller skaber en større faglighed eller sammenhæng. Overtagelsen skaber en større fleksibilitet mellem dag- og døgnforanstaltninger. Det vil være med til at højne både sammenhæng og kvalitet i alle tilbud til hjerneskadede borgere i kommunen, fordi de regionale tilbud har et højt kompetenceniveau, som de kommunale tilbud kan drage nytte af, fortæller formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune, Lis Ravn Ebbesen.

Bliver indstillingen fra socialudvalget fulgt af byrådet, vil en overtagelse af Center for Senhjerneskade blive med virkning fra 1. januar 2017.

Infoboks:

Center for Senhjerneskade

Center for Senhjerneskades afdeling i Kolding er et højt specialiseret bo- og aktivitetstilbud til voksne mennesker med varigt handicap af neurologisk eller traumatisk oprindelse. Tilbuddet henvender sig til svært skadede mennesker. Handicappet kan være forårsaget af for eksempel hjerneblødning, iltmangel og ulykker.

Centrets består af 27 lejligheder og et dagcenter. Den samlede personalenormering er ca. 100 fuldtidsstillinger.