Bedre genbrugspladser, en ordning til storskrald, flere muligheder for genbrug tæt på hjemmet og 500 nye miljøstationer. Det er solide elementer i en storstilet investering på 69 millioner, som byrådet træffer den endelige beslutning om den 14. december.

I dag genbruger vi 30 procent af vores affald i Kolding Kommune. Men med en investering på 69 millioner vil en husholdning, i 2018, sende 55 procent af dens affald til genanvendelse. Det er en ambitiøs plan, hvor service og nemme affaldsløsninger er vigtige punkter, der skal få den til at lykkes.

Fra storskrald til genbrug døgnet rundt
Konkret kan borgerne se frem til at få hentet sit storskrald 6 gange om året. Den gamle sofa, bundtet pap og papir og den udkørte cykel skal nu ikke længere klemmes ind i baggagerummet eller tages med i bussen. I stedet vil kommunen hente det hos borgeren.

Borgerne efterspørger også længere åbningstider på genbrugspladserne. På den baggrund har kommunen forsøgt sig med en døgnåben genbrugsplads, der har været en succes.
I fremtiden vil borgerne derfor kunne aflevere mere affald døgnet rundt på flere af kommunens pladser.

Som det er i dag, går ufattelige mængder madaffald op i røg hver dag. Det skal minimeres gennem en ny beholder med to rum. Et til forbrændingsegnet restaffald og et til madaffald, der kan omsættes til biogas.

I dag har kommunen 1400 af de populære miljøstationer, hvor man kan aflevere glas og papir. 500 nye skal sættes op, og her skal man kunne aflevere op til fire typer affald: metal, hård plast, glas og papir.
Alt i alt en plan, der skal gøre det lettere at genbruge:

”Når vi taler om affald og genanvendelse, er det helt centralt, at borgerne skal have nemt ved at gøre det rigtige. Samtidig skal de også opleve et højt serviceniveau. Det kan realiseres med den her investering”, udtaler Knud Erik Langhoff, formand for Teknikudvalget.

Bedre service og lettere adgang til genbrug har en pris
Bedre service og flere muligheder for at komme af med sit affald til genbrug, betyder også, at man skal betale mere for at komme af med affaldet:

”Vi handler på regeringens ressourcestrategi, der siger, at mere affald skal genbruges frem for at blive brændt. Det kan man ikke gøre gratis. Efter alt at dømme vil Kolding dog stadig ligge i den billigste halvdel,” fortæller Knud Erik Langhoff, formand for Teknikudvalget.

Den 14. december bliver det afgjort om investeringen på 69 millioner, får grønt lys af Byrådet.

Fakta:

Investeringen på 69 millioner søsætter den affaldsplan, der blev vedtaget i 2014. Det omfatter i alt 7 indsatsområder:

1. Mængderne af småt brændbart på genbrugspladserne skal bringes ned.
2. Storskrald bliver hentet 6 gange om året hos borgerne.
3. Fra 1400 til 1900 miljøstationer, hvor man kan aflevere metal, glas, papir og hård plast.
4. Genbrugspladserne skal nytænkes. De skal opgraderes og indrettes bedre, og flere typer affald skal kunne afleveres døgnet rundt.
5. Madaffald skal genanvendes
6. Forstærket kommunikation og formidling.

Der er lagt op til, at affaldsgebyret stiger med cirka 300 kr. eksklusiv moms. For de penge øger kommunen genbrugsprocenten fra 30 til 55 procent. Bedre service og lettere adgang til genbrug er også en del af pakken.

I 2016 lanceres ordningen til storskrald. Derudover nytænkes genbrugspladserne, og der bliver arbejdet målrettet på at nedbringe mængderne af småt brændbart på byens genbrugspladser. I 2017 og 2018 ruller kommunen de resterende affaldsordninger ud, der skal gøre det lettere for borgerne at gøre det rigtige.