Kolding Kommune vil understøtte, at det er muligt at have klubber, der repræsenterer Kolding Kommune på højeste niveau i mindre idrætsgrene.

På samme tid ønsker Fritids- og Idrætsudvalget at Kolding Kommune kan blive promoveret sammen med de foreninger, der klarer sig godt sportsligt. Derfor er det nu muligt for mindre klubber, der præsterer på eliteniveau at opnå en sportsmarkedsføringsaftale med Kolding Kommune.

Fritids- og Idrætsudvalget har vedtaget kriterier for udmøntningen af en ny pulje på 150.000 kr., som kan søges af klubber i Kolding Kommune, der præstere på højt niveau. Aftalerne er som minimum på 10.000 kr., og for at komme i betragtning til en aftale skal klubben være hjemmehørende i Kolding Kommune, være organiseret under et DIF anerkendt forbund og have vundet et DM.

Klubber, der ønsker en sportsmarkedsføringsaftale, skal indsende ansøgning, der indeholder begrundelse for det sportslige niveau og potentiale samt en beskrivelse af Kolding Kommunes modydelser. Ansøgningerne behandles to gange årligt i Fritids- og Idrætsudvalgets møder i maj og december måned efter indstilling fra Eliteidrætsrådet. Ansøgningen skal gerne være Kolding Kommune i hænde senest den 4. april 2017. Ansøgning kan sendes på mail til bjhe@kolding.dk

For nærmere information kontakt formand for Fritids- og Idrætsudvalget Tanya Buchreitz Løwenstein på 29 32 29 91 eller Fritids- og Idrætschef Kurt Smidt på 30 54 65 93.