Kolding Kommune søsætter et nyt projekt med titlen ”Mening og mestring på tværs”, der skal have fokus på unge i alderen 18-29 år. Projektet vil bruge inkluderende holdspils- og bevægelsesaktiviteter og foregå på tværs af flere af kommunens forvaltninger i samarbejde med lokale idrætsforeninger og Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet.

Formålet med ”Mening og mestring på tværs” er, at de unge bliver bedre til at mestre deres egen hverdag, øger deres sundhed og oplever en generelt øget livskvalitet. Og det skal ske gennem holdspils- og bevægelsesaktiviteter.

Målgruppen for projektet omhandler unge i alderen 18-29 år, der opfylder et af følgende kriterier:

Unge på væresteder
Unge tilknyttet UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning)
Unge der modtager uddannelseshjælp

Derudover vil sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, medarbejdere på væresteder og lignende også deltage i projektet sammen med repræsentanter for det frivillige foreningsliv. Sidstnævnte er med for bedre at kunne oprette og tilpasse særlige tilbud til de unge i lokale foreninger.

Søren Rasmussen, formand for Fritids- og Idrætsudvalget i Kolding Kommune, siger om kommunens deltagelse i projektet:

– I Kolding Kommune skal alle have mulighed for at deltage i fællesskaber, der betyder noget for dem og giver indhold i tilværelsen. Vi ved, at mange unge har udfordringer med ensomhed, angst og bekymringer. Derfor er de særligt vigtige at arbejde med, fordi der er så mange gevinster – både for det enkelte menneske og for samfundet – ved at hjælpe dem med at få samvær og succesoplevelser, siger han og fortsætter:

– Derudover er der den markante sidegevinst, at kommunale medarbejdere og frivillige i foreningslivet får en masse fælles viden om de unge mennesker og derfor bedre kan samarbejde om at hjælpe dem godt på vej.

Han bakkes op af Anne Mi Svarrer, der er leder af Udvikling og Implementering i Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet:

– Vores forskning i centret viser, at holdspil og andre former for holdaktiviteter kan noget helt særligt, når det handler om at skabe sundhed og livsglæde, udtaler hun. – Det her er et stort projekt, der går på tværs af både det kommunale og foreningslivet, og det er denne form for helstøbt indsats, som vi ved, der skal til for at opnå mere langvarige effekter for den enkelte.

Lang liste med succeskriterier

Ambitionerne for projekter er store, og derfor står succeskriterierne for projektet også nærmest i kø. For de unge er det håbet, at flere af dem bliver fysisk aktive og kommer til at indgå i et fællesskab i regi af en forening eller et passende kommunalt tilbud.

Derudover er det en målsætning, at flere af de unge efter forløbet kan sætte flueben ved følgende parametre:

Højere livskvalitet
Øget fysisk, social og mental sundhed
Bedre redskaber til at klare hverdagen
Bliver vurderet som enten uddannelses- eller jobparat
Dertil kommer, at de kommunale medarbejdere skal føle sig trygge ved at igangsætte, gennemføre og løbende tilpasse holdspil og andre fællesskabende aktiviteter til relevante målgrupper. Ligesom medarbejderne bliver mere bevidste om at guide den unge videre til enten et kommunalt tilbud eller en lokal forening, hvor de frivillige ledere og trænere er blevet klædt bedre på til at rekruttere, modtage og engagere denne gruppe af unge.

Fakta om projektet

Projektet ”Mening og mestring på tværs” er målrettet unge i alderen 18-29 år i Kolding Kommune.
Projektet involverer beskæftigelse-, social- og sundhed- samt fritidsforvaltningerne i Kolding Kommune, lokale idrætsforeninger og Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet samt Dansk Arbejder Idrætsforbund.
Første skridt i projektet bliver en afklaring af præcist, hvilke idrætsforeninger og aktiviteter, der skal udvikles og implementeres i projektperioden.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer