Fra første december 2016 overtager kommunen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) fra Produktionsskolen i Kolding.

EGU uddannelsen har tidligere været på Produktionsskolen i Kolding, men i sommer 2016 opsagde Produktionsskolen den aftale med Kolding kommune.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede derfor i september måned, at Kolding kommune selv skal varetage EGU’en, og at opgaven fordeles mellem UU-Kolding og Unge og Uddannelsesafdelingen ved Jobcenter Kolding.

– EGU er en central og vigtig uddannelse i bestræbelserne på at få flere unge i arbejde eller i uddannelse. Derfor er det en målsætning, at der i 2017 oprettes minimum 50 pladser til EGU-elever. Formålet med EGU er jo, at eleverne opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som enten giver adgang til at fortsætte i en anden erhvervskompetencegivende uddannelse, eller danner grundlag for beskæftigelse, fortæller Mette Balsby, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Kolding Kommune.

Opdelingen bliver fremover sådan, at UU Kolding skal varetage uddannelsen for de unge under 18 år, og Jobcenter Kolding skal varetage uddannelsen for de unge mellem 18-30 år.

Fakta

Der er følgende målsætninger for den nye EGU:

  • EGU i Kolding bidrager til Kolding Kommunes målsætning om, at der skal uddannes flere og dygtigere faglærte.
  • Andelen af EGU-elever, der afsluttes til job eller uddannelse udgør 80%
  • 75% af EGU-praktikaftalerne oprettes i private virksomheder indenfor brancher med gode beskæftigelsesmuligheder