Færre kommer på førtidspension og flere fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet i Kolding. Fleks- og førtidsreformen fra 2013 er blevet implementeret med succes ved Jobcenter Kolding.
Antallet af førtidspensionister er faldet med 521 siden reformen, og i samme periode er der kommet 279 flere borgere i fleksjob, i alt er der nu 1135 fleksjobbere i arbejde.

– Reformen skulle sikre, at der kom større fokus på den enkeltes ressourcer og på at udvikle den enkeltes arbejdsevne, og der syntes jeg at tallene taler for sig selv. Vi er kommet flot i mål med den opgave, siger Lasse Kamp, arbejdsmarkedschef i Kolding Kommune.

For at komme i betragtning til et fleksjob, skal man være under folkepensionsalderen, have varige eller væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, der medfører, at man ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

– Når vi lykkedes med et fleksjob, sikrer vi at borgerne fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det ved vi er utroligt vigtigt for mange, at have den sociale kontakt der er på en arbejdsplads, netværket med kolleger og noget at stå op til, det er med til at øge livsglæden, fortæller Lasse Kamp.

Fakta:

• Næsten 73 % af fleksjobberne kommer fra et sygedagpenge-forløb.
• 693 ud af de 1135 fleksjob er hos private virksomheder.
• Fleksjobberne arbejder i snit mellem 5 og 10 timer om ugen.