Kolding Kommune får godt 15 mio. kr. fra staten til flygtningeboliger. Hovedparten af pengene skal bruges til at opføre op til 200 små, billige almene boliger til flygtninge de kommende år. De nye flygtningeboliger vil blive spredt geografisk og opført i tilknytning til andre almene familieboliger, ungdomsboliger, m.m. Resten af pengene skal bruges til midlertidige flygtningeboliger.

Pengene kommer fra to nye statslige puljer, som skal lette kommunernes udfordringer med at skaffe boliger til flygtninge. Det største beløb – 12,3 mio. kr. – kommer fra puljen til at opføre små, billige almene boliger. Ud fra den landsdækkende fordelingsnøgle var Kolding Kommune berettiget til 171 nye flygtningeboliger, men da andre kommuner ikke har udnyttet deres ramme fuldt ud, har Kolding fået opfyldt ønsket om støtte til at opføre op til 200 flygtningeboliger.

”Det er dejligt, at vi får tilskud til så mange boliger. Puljen sikrer kommunen et tilskud på hele 75 pct. af det grundkapitaltilskud, som kommunen skal bidrage med ved opførelse af almene boliger, så vi får mange små boliger for få penge,” oplyser områdechef Merete Dissing, Kolding Kommune.

Ud over penge til små, billige flygtningeboliger har Kolding Kommune fået godt tre mio. kr. til etablering af midlertidige boliger. Pengene vil blive brugt til at klargøre yderligere 66 pladser på det tidligere behandlingshjem Landerupgaard, hvor der i forvejen er 33 midlertidige flygtningeboliger. Derudover skal politikerne efter sommerferien tage stilling til, om der skal indrettes midlertidige boliger i det tidligere plejecenter Engbo i Hejls.

”Med de nye midlertidige boliger får vi et bedre beredskab til at kunne håndtere akut opståede behov for midlertidig indkvartering af flygtninge. Som kommune har vi jo pligt til at anvise nye flygtninge en midlertidige bolig, indtil de finder en permanent bolig,” påpeger Merete Dissing.

Planer for op imod 200 nye boliger

Hvad angår de ca. 200 små, almene boliger til flygtninge har kommunen allerede været i kontakt med de almene boligselskaber. Lejerbo og AAB har skitseret seks projekter, som der nu skal arbejdes videre med. De nye flygtningeboliger vil tidligst være klar til indflytning i 2018.

Plan- og Boligudvalget har vedtaget en række kriterier for opførelsen af de nye flygtningeboliger. Der lægges bl.a. vægt på, at boligerne bliver spredt, og at de opføres i tilknytning til andre boligtyper. Det er også vigtigt, at flygtningeboligerne vil kunne bruges af andre, når flygtningepresset på et tidspunkt tager af.

Blandt de placeringer, som boligselskaberne har peget på, kan nævnes Gimbelgrunden, Bertram Knudsens Vej, Bredgade 29-31 (hvor Legetøjsmuseet tidligere lå), Kolding Åpark, Warmingsgade og Mølleparken i Vonsild.

”De projekter, som boligselskaberne foreløbigt er kommet med, ligger alle i og nær ved Kolding. Boligselskaberne vurderer, at disse lokaliteter vil være lettere at udleje, når de små boliger ikke længere skal bruges til flygtninge. Boligerne har en størrelse, som f.eks. gør dem oplagte som ungdomsboliger,” forklarer Merete Dissing og tilføjer:

”Men det er vigtigt at huske, at vi stadig er på et meget tidligt stadium i planlægningen, så det er ikke givet, at vi ender med lige præcis de nævnte lokaliteter.”

I tilknytning til nyt alment boligbyggeri

De kommende flygtningeboliger tænkes opført i tilknytning til andre nye almene boligbyggerier.

Inden for de kommende år er der ud over de ca. 200 små flygtningeboliger planer om at opføre i alt ca. 140 nye almindelige familieboliger og 55 nye ungdomsboliger. Endelig er der planer om at opføre 40 såkaldte stay-/turnusboliger. Stayboliger er beregnet for studerende, der er ved at afslutte deres uddannelse og gerne vil blive boende i Kolding, mens turnusboliger målrettes medarbejdere i turnusstillinger på Kolding Sygehus.

Det vil koste kommunen 25 mio. kr. at realisere de ambitiøse planer fordelt på 10 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2019. Ønskerne vil indgå i de kommende forhandlinger om kommunens budget.