Mandag den 23. november kårer Europabevægelsen Kolding til Årets Europaby 2015. Udover æren modtager Kolding en vandrepokal og et diplom, som overrækkes ved et pressemøde til Koldings borgmester; Jørn Pedersen.

Europabevægelsen uddeler prisen Årets Europaby hvert andet år.

Prisen gives til den kommune eller by, som har udmærket sig ved at inddrage EU i den lokale debat. Prisen gives til den danske by som bruger EU’s initiativer flittigt og som er åbent for europæisk og grænseoverskridende samarbejde.

Valget er faldet på Kolding, fordi byen gennem adskillige tiltag har opfyldt ovennævnte kriterier:

–  Kolding Kommune har igennem sin 2022 strategi stærkt fokus på kvalificering og bosætning af udenlandsk, herunder europæisk arbejdskraft. På den måde forholder byen sig aktivt til de fire friheder, særligt Den Fri Bevægelighed, som er en hovedforudsætning for EU’s indre marked.

–  Adskillige kulturinstitutioner i Kolding trækker tråde til og fra europæisk kulturliv, og er på den måde med til i hverdagen at minde byens borgere om deres tilknytning til Europa. Det gælder blandt andet Koldinghus, Trapholt og Designskolen Kolding.

– Borgere i Kolding er ikke i tvivl om byens europæiske engagement, det bliver blandt andet synliggjort på Rådhuset, hvor en af de første ting man møder, er det europæiske flag.

 

Om valget af Kolding udtaler Stine Bosse, formand for Europabevægelsen:

”Kolding er et forbillede for andre byer, når det drejer sig om at gøre EU nærværende i borgernes hverdag. Her er EU ikke noget som foregår ”nede i Bruxelles”, men lokalt – sådan som det bør være”.