Næste gang du støder på en Kæmpe-Bjørneklo eller Japansk Pileurt i naturen, er det med at gribe din smartphone, knipse et billede og sende det til kommunen via app’en ”rapportfrastedet”.

 
”Det er her i starten af sæsonen, at der skal tages fat, hvis det skal lykkes at holde de invasive arter nede. Planterne kvæler den naturlige vegetation, og derfor er det vigtigt, at de bekæmpes”, fortæller biolog Dorthe Aaboer.

 
App’en ”rapportfrastedet” har eksisteret i nogle år, og nu er den blevet forbedret, så den er blevet endnu nemmere at bruge. Knips et billede og send det af sted via app’en fra stedet, så får kommunen en præcis stedbestemmelse af planten.

 
”Vi håber, at mange vil benytte sig af app’en og sende os fund af Kæmpe-Bjørneklo eller Japansk Pileurt. Det er en kæmpe fordel for os at få besked hurtigt, når vi skal planlægge bekæmpelsen af planterne”, fortæller Dorthe Aaboer.

 
Kommunen bekæmper kun Kæmpe-Bjørneklo, Japansk Pileurt og Kæmpe-Pileurt på egne arealer. På private arealer skal borgerne selv bekæmpe dem – og i forhold til Kæmpe-Bjørneklo har man faktisk pligt til det ifølge loven. Hvis kommunen får en indberetning om fund af de invasive arter på private arealer, sender vi et brev ud til ejeren med en anbefaling om, at de bekæmpes.

 
Hent ”rapportfrastedet”
App’en ”rapportfrastedet” giver dig mulighed for at indberette fund af invasive planter direkte i felten. App’en eksisterer til både iPhone og android og kan hentes gratis via AppStore og PlayButik.

 
Har man ikke en smartphone eller tablet, er det også muligt at indrapportere fund af invasive planter via kommunens hjemmeside www.fredericia.dk. Selvbetjeningsløsningen her minder meget om app’en. Det er muligt at søge på adresse, hvorefter markeringen kan flyttes til det præcise sted, hvor planten er set.

 
Hvis man har opgivet sin e-mailadresse, får man svar, når sagen er under behandling og igen, når sagen afsluttes. Sager afsluttes dog sjældent samme år, da bekæmpelsen af de invasive planter kan strække sig over flere år.