Flere idrætsklubber har i 2015 fået del i Fredericia Kommunes pulje til ’vedligeholdelse af idrætsfaciliteters klimaskærm’. I alt har 14 idrætsfaciliteter fået støtte i første ansøgningsrunde.

I 2013 besluttede vi at få lavet en 10-årig vedligeholdelsesplan for vores lokale idrætsfaciliteter, der skal være med til at sikre rammerne for den lokale idræt for fremtiden. Vi har afsat en million kroner årligt i de kommende år til formålet”, siger formand for Kultur og Idrætsudvalget Lars Ejby.


Flere lokale idrætsklubber har søgt midler i puljen til bl.a. renovering af tage, facader mm.

De klubber, der i efteråret 2015 har fået støtte, er bl.a. tennisklubberne i Fredericia og Trelde. Fredericia Dameroklub og Fredericia Roklub har fået støtte til at vedligeholde klubbernes faciliteter ved Østerstrand.

Vi har delt i alt 859.000 kr. ud i år, som skal være med til at sikre gode idrætstilbud for borgerne i Fredericia”, siger formand for Kultur og Idrætsudvalget Lars Ejby.

Der uddeles støtte en gang årligt. Frist for næste ansøgningsrunde er 1. marts 2016.