I ugerne 33, 34 og 35 har politiet gennemført målrettede indsatser i forbindelse med skolestart. I Sydøstjyllands Politikreds blev der gennemført 154 kontroller og i alt standset 2.965 køretøjer.

Ved kontrollerne  på skolevejene blev der konstateret knap 1.680 forseelser, heraf

  • 1.046 hastighedsovertrædelser af den generelle hastighed i byerne, og 471 overtrædelser af den skiltede hastighed
  • 65 voksne benyttede ikke sikkerhedssele, og i 29 tilfælde var børnene ikke fastspændt
  • 17 benyttede mobiltelefon under kørslen

“Vi synes, at det er for mange forseelser, vi møder ved dette års skolestartindsats” udtaler fungerende vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen fra Sydøstjyllands Politi. “Hastigheden er for høj og at vi stadigt ser så mange uden sikkerhedssele – børn og vokse – er faktisk ikke til at forstå. Det må også være muligt at køre børnene i skole uden at tale i mobilen imens”, tilføjer han.

Politiindsatserne har været koncentreret om skoleveje, hvor der især har været fokus på

  • bilernes hastighed,
  • om børnene er fastspændt i bilerne i sikkerhedssele,
  • om førerne selv husker at anvende sikkerhedssele,
  • skolepatruljernes arbejde,
  • forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

Indsatserne har bakket op om Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunernes skolestartskampagne. Læs mere her www.sikkertrafik.dk/skolestart