Alene de sidste uger er tre mennesker blevet dræbt af skud rundt om i Danmark, alle sammen med relation til bandemiljøet. I mandags gik der en chokbølge igennem Fredericia, en bydel blev afspærret og der blev indsat tungt bevæbnet betjente. Noget som vi ellers her i Fredericia kun ser i nyhederne på tv. Den skuddræbte her fra byen, var en ung mand på 24 år fra Korskærparken. Det er heldigvis en sjældenhed at mennesker her i byen lider så brutal en skæbne.

Jeg har i mange år interesseret mig for forebyggelse, både i forhold til misbrug og bandekriminalitet. Jeg ved godt hvilke mekanismer der er i spil, så jeg har en vis forståelse for hvorfor at unge mennesker søger ind i bandemiljøet, men det er naturligvis ikke det samme som at vi skal acceptere det.  Noget jeg hører igen og igen det er, at vi bare skal smide banderne ud på en øde ø og lade dem skyde hinanden. Det er selvfølgelig urealistisk når vi lever i en retsstat som Danmark. Nøglen skal i stedet findes i den forebyggende indsats. For vi har selvfølgelig som samfund pligt til at gøre en ekstra indsats, for at få de unge bandemedlemmer på rette spor igen. Vi skal ikke bare lade dem passe sig selv og skyde hinanden, når de nu selv har “valgt” et liv som bandemedlem.

Vi har med den tidligere regering fået implementeret flere bandepakker og for nyligt blev banden LTF ifølge grundloven erklæret ulovlig. Det har lagt en lille dæmper på de ellers daglige skyderier i hovedstaden. Men hvilken effekt det vil have på den lange bane, står jeg stadig en anelse tvivlende over. For disse tiltag er kun brandslukning og kan naturligvis ikke stå alene. Hvis vi retter blikket mod vores nabo Tyskland, så har de siden 1983 gennemført over 30 forbud mod rockerklubber.

Klubberne og banderne mister naturligvis det at kunne bære deres franchise i offentligt rum, men der er ikke nogen identikationer på at de forsvinder af den grund. Jeg mener også at rockere og banderne bliver meget svære at efterforske, når de ikke har fast base og bære deres tilhørsforhold synlige. I Danmark har det også medført at hvis du er rocker eller banderelateret, så kan du få skærpet din straf med halvtreds procent. Du kommer som rocker eller bandemedlem til at afsone blandt dine egne, altså skaber fængselsvæsnet selv klubhusene i fængslerne.

Min holdning er krystalklar, hvis vi reelt vil skabe forandring i positiv retning, så skal vi dræbe fødekæden til banderne. Men hvordan gør vi så det?

Den primære forebyggelse:

Går ud på at sørge for, at de unge generelt har det godt. At de trives i skolen og de har gode fritidstilbud, samt at der bygges bro mellem skole og fritid. Børn og unge i udsatte boligområder, som søger ind i bandekriminalitet, leder efter et fællesskab og en form for anerkendelse. Ungdomsklubber og andre fritidspædagogiske institutioner har i mere end 60 år spillet en væsentligt pædagogisk rolle. Fokus har været på at nå børn og unge gennem deres egne interesser og skabe en mulighed for at de kan udfolde sig og finde positive fællesskaber. Men samtidigt har der fra start været et klart forebyggende perspektiv. Selvom at fritids og ungdomsklubberne har været et at vores største socialpolitiske succeser, så er fritids og ungdomsklubberne gennem de sidste mange år, blevet en sørgelig skikkelse af sig selv. Her i Fredericia er der aftenstilbud til de unge to gange om ugen, det er slet ikke nok, slet ikke hvis vi tager byen udfordringer med social udsathed med i betragtning. Vi skal have løftet fritids og ungdomsklubber op til deres storhedstid som var i 80 og 90erne.

Den sekundære forebyggelse:

Retter sig direkte mod risikogruppen og kan eksempelvis være at skabe bedre forhold i udsatte boligområder. Ghettoen, et ord som vi har tyvstjålet fra USA, men der stopper sammenligningen også. Regeringens definition af en ghetto skal forstås således: Et alment boligområde med mindst 1000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande overstiger 50 procent og hvor mindst to af fire kriterier er opfyldt.

 1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 procent opgjort over de seneste 2 år.

 2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven, eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grund uddannelse, overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Altså et ord som stigmatiserer et helt boligområde og derfor opstår der en generalisering. Det skaber et os/dem og det har stor betydning for fællesskab, solidaritet og social bevægelses identitet. Hvis man alligevel gerne vil sammenligne en såkaldt dansk ghetto, med en nord eller sydamerikansk ghetto, så vil man ret hurtig indse at de ikke har meget til fælles. Det ville være et godt skridt på vejen at få afskaffet ghettolisten, men dette kan naturligvis hellere ikke stå alene.

Den tertiære forebyggelse:

Retter sig mod den enkelte lovovertræder og skal tage udgangspunkt i det, som er nødvendigt for at få lovovertræderen på ret køl igen. Det kan være, familie, kæreste, skole, uddannelse, arbejde, terapi, misbrug, konstruktive fællesskaber, passion, højskoleophold, gøre en forskel i lokalsamfundet, ses som individ og ikke kriminel, misbruger eller bandemedlem.

Vi skal op på hesten både lokalt og nationalt, kriminaliteten bliver mere brutal og misbruget bliver mere massivt. Det er helt forkert at forældre skal begrave deres børn.  For mig var drabet ude i Korskærparken i mandags, ikke et drab på en indvandrer dreng fra ghettoen. Men et drab på et af vores medborgere i Fredericia uagtet hans sociale status eller etnicitet. Forebyggelse er nøglen.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer