Konsekvenserne af klimaforandringer og ekstremvejr kan være svære at sikre sig helt imod, men gennem langsigtede og målrettet fysisk planlægning er det muligt at forebygge mange væsentlige skader i forbindelse med både skybrud og stormflod.

På den baggrund blev der i 2012 indgået en aftale mellem regeringen og KL om, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skulle udarbejde klimatilpasningsplaner.

Datagrundlaget for Klimatilpasningsplan 2014 er af ældre dato, og klimascenarierne er beregnet efter klimascenarie A1B, som giver et andet resultat end beregninger med RCP8.5, som er det klimascenarie, der nu anbefales.

I forbindelse med Fredericia kommunes deltagelse i klimaprojekt DK2020, har der været krav om, at de deltagende kommunerne skulle udarbejde et granskningsnotat for at synliggøre status på gældende klimatilpasningsplaner. I den forbindelse har Fredericia Kommune lavet et strategisk granskningsnotat for klimatilpasning, som er en status på kommunes indsatser vedr. klimatilpasning i forhold til de obligatoriske elementer som DK2020 fordrer. Fredericia Kommune Strategisk Granskningsnotat DK2020 er vedlagt som bilag.

Fredericia Kommune har qua DK2020 forpligtet sig til at udarbejde en klimatilpasningsplan, der er vedtaget i byrådet inden udgangen af 2021.

Klimatilpasningsplanen har ophæng i ”Fredericia for Verdensmålene, hvor der bl.a. står ”Vi vil fortsætte indsatsen for at sikre et godt vandmiljø sammen med Fredericia Spildevand og Energi A/S. Vi sætter fokus på renovering og tilpasning af kloaknettet, så det kan rumme de store mængder af nedbør ved skybrud, som forventes at blive hyppigere på grund af klimaændringerne”.

– Det er en skal-opgave. Vi har både en stormflodsplan og en klimatilpasningsplan, der hænger sammen. Klimatilpasningsplanen er lidt bredt defineret. Det handler om at vi skal beskytte de lavtliggende områder, forklarer formand for Teknik- og Miljøudvalget, Christian Bro.

– Vi er generelt set godt med. Vi har i mange år arbejdet med klimatilpasning. Men de her planer skal revideres – ikke mindst fordi klimaet ændrer sig løbende. Man kan sige, at det vi egentlig gør her, det er at den skal revideres. Det er formelt med en proces, inden byrådet kan nikke til en revideret plan, fortsætter han.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer