I ’Statusrapport 2021 – Danmarks nationale og globale klimaindsats’ vurderer Klimarådet, at regeringens samlede klimaindsats ikke anskueliggør, at klimalovens 70-procentsmål i 2030 nås. Klimarådet kommer i rapporten med fem anbefalinger, der vil bringe Danmark tættere på målet.

Selvom regeringen og Folketinget siden juni 2020 har indgået flere aftaler på klimaområdet, finder Klimarådet det ikke anskueliggjort, at regeringen når målet om en 70-procentsreduktion af drivhusgasser i 2030.

Det skyldes primært, at regeringen ikke har lagt en konkret plan for, hvordan den vil finde de cirka to tredjedele af reduktionsbehovet, som resterer efter de indgåede aftaler.

Regeringen baserer i høj grad den resterende indsats på nye teknologier uden en egentlig plan for, hvordan reduktionerne skal nås.

Klimarådet konstaterer, at regeringen har fået vedtaget virkemidler, som skærer ca. 7 mio. ton af CO2-udledningerne i 2030. Det svarer til omkring en tredjedel af reduktionsbehovet. Men det er i sig selv ikke nok til skabe en overbevisende vej til opfyldelsen af 70-procentsmålet og opveje manglen på konkrete planer og processer for den resterende del af reduktionerne.

De vedtagne tiltag er i en vis grad lavthængende frugter, og fremover bliver det sværere at finde nye ton til puljen af reduktioner, lyder vurderingen.

Tal og fakta:

  • Det samlede reduktionsbehov er på 20 mio. ton CO2e.
  • Regeringen har opnået aftaler, der efter Klimarådets vurdering reducerer udledningen med 7,2 mio. ton CO2e i 2030.
  • Det er især energi- og industrisektoren, der leverer reduktioner i de indgåede aftaler, og sektorens bidrag udgør næsten 60 pct. af de 7,2 mio. ton CO2e i 2030. Tilsvarende leverer transportsektoren 28 pct. af reduktionseffekterne.
  • Aftalerne og den øvrige, forventede udvikling giver en reduktion i 2030 på 54 pct. sammenlignet med 1990.

Klimaminister: Vi er i fuld gang med at levere

Dan Jørgensen (A) Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

– Klimarådet er ikke en dømmende eller besluttende instans. Rådets opgave er at rådgive regeringen. Og jeg synes, at de i denne rapport kommer med en række gode anbefalinger, som vi kan arbejde videre med. Både i forhold til overordnet tilgang og konkrete virkemidler. Flere af de tiltag, som Klimarådet efterlyser, er vi allerede i fuld gang med at levere på. Andre vil følge, siger Klimaminister Dan Jørgensen.

– Regeringen er i gang med at forhandle med folketingets partier om en klimaindsats på landbrugsområdet, ligesom vi har fremlagt vores forslag til et 2025-mål. I de næste måneder følger vigtigt arbejde med at udvikle en strategi for lagring og fangst af CO2 samt en elektrificeringsstrategi og en strategi for brint og PtX, forklarer Dan Jørgensen.

– Som det fremgår af aftalen om en grøn skattereform kommer der også sidst på året drøftelser om en ensartet CO2-afgift, når ekspertgruppen har delafrapporteret, siger Klimaministeren.

– Klimarådet efterlyser, at anskueliggørelsen af, hvordan vi når i mål med 70%-målsætningen, gøres mere konkret. Det er en anbefaling, vi kommer til at levere på. Opgaven i den kommende tid for regeringen bliver i høj grad at få gjort de tiltag, der i dag kan opføres som potentielle reduktioner, til at blive konkrete reduktioner, siger Dan Jørgensen og fortsætter:

– På halvandet år har vi løst ca. en tredjedel af den opgave, vi har 10 år til at løse. Det er et stort skridt i den rigtige retning. Vi er langt fra i mål, og der er store opgaver forude. Men vi er godt på vej.

Baggrund

  • Klimarådet er regeringens klimafaglige rådgiver, der bistår med uafhængige vurderinger af regeringens klimaindsats og afgiver anbefalinger til den fremadrettede klimaindsats.
  • Klimarådet giver i statusrapporten deres faglige vurdering af, om det kan anskueliggøres, at klimalovens mål kan nås. Regeringen skal efterfølgende komme med sin vurdering i klimaprogrammet.
  • Vurderer regeringen, at målopfyldelse ikke kan anskueliggøres, er det regeringen, der kan udløse handlepligten i klimaprogrammet. Folketinget vurderer sidst på året, om handlepligten efterleves.
  • Regeringen vil før sommerferien præsentere en særskilt CCS-strategi. I 2021 vil der også komme strategier for elektrificering og PtX/brint. Strategierne skal konkretisere, hvordan de store potentialer omsættes til konkrete reduktioner.
  • Regeringen har sammen med partierne bag aftalen om en grøn skattereform netop nedsat en ekspertgruppe, som skal udarbejde forslag til en CO2e-afgift. Ekspertgruppen skal delafrapportere i slutningen af 2021, hvormed principper for CO2e-regulering bl.a. fastlægges.
  • Der pågår pt. landbrugsforhandlinger, hvor udtag af lavbundsjorder er et centralt element.
0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer