Fredericia Spildevand og Energi A/S og Per Aarsleff A/S har igangsat et kloakrenoveringsprojekt i Sjællandsgade. Projektet er opstartet i starten af januar og forventes afsluttet i løbet af februar, alt efter vejret. Årsagen til projektet er tilstanden af kloakken.

“Projektet omhandler udskiftning af nogle gamle fællesvandsledninger, som er registreret anlagt i starten af 1900’tallet. I dag ligger der to ledninger som føre fællesvandet ud til både Norgesgade og Vendersgade. Fællesvand er en betegnelse for spildevand der er opblandet med regnvand. Ledningernes tilstand er ikke ret god og der er behov for at de bliver renoveret. Ledningernes tilstand gør, at de ikke kan strømpefores og derfor er det nødvendigt at udskifte dem ved opgravning. De gamle ledninger udskiftes med en enkelt ny ledning, som vil fører alt fællesvandet over til Vendersgade,” fortæller Max Friis, der er projektleder ved Fredericia Spildevand.

Han fortsætter:

“Samtidig vil der blive lagt en ny regnvandsledning sideløbende med fællesvandsledningen. Denne ledning skal tage det regnvand som falder på vejen og de tagflader, hvor det er muligt at tilslutte nedløbsrørene til den nye regnvandsledning. Metoden med at renovere fællesledningerne og etablere en ny sideløbende regnvandsledning er det samme princip Fredericia Spildevand og Energi A/S anvender i hele Fredericia Kommune. Princippet bliver ofte benævnt som semiseparering.”

Begge ledninger er projekteret således, at de indgår i klimasikringen af Fredericia by, hvorved at regnvandet på sigt ledes ud til Lillebælt og fællesvandet ledes videre til Centralrenseanlægget.