Fredericia Kommune indvier et større vandløbsprojekt ved Skovbæk Mølle, hvor et nyt stryg skal sikre fiskene i Øsdal Bæk bedre vilkår. Christian Bro, formanden for Miljø- og Energiudvalget åbner for vandet i det nye stryg torsdag den 11. juni 2015 kl. 14

Et af kommunens smukkeste vandløb i Fredericia, Øsdal Bæk, løber forbi Skovbæk Mølle. Møllen er en gammel vandmølle, der har opstemmet vandet fra Øsdal Bæk i møllesøer.
I dag er møllen ikke længere i brug, men bliver kun brugt til at holde et fast vandspejl i søerne. Det betyder desværre også, at søerne har virket som en forhindring for fisk og andre dyr i vandløbet, så de ikke kan passere stedet. Men det bliver der heldigvis rådet bod på nu.

”I foråret 2015 førte vi vandløbet uden om søerne, så den eksisterende vandmølle er bevaret og vandspejlet i møllesøerne er uændret. Vandløbet er nu adskilt fra møllesøerne og er ført via en eksisterende rørledning forbi møllebygningen og ud i en eng i et nyt slynget forløb”, forklarer projektleder Kristiina Mardi.

Formålet med projektet er at skabe bedre mulighed for spredning for de dyr der lever ved og i bækken. Nu kan de nemmer komme til deres naturlige gydeområder, når vandløbet er ledt udenom Skovbæk Mølle. Den nye vandløbsstrækning bliver ca. 4 km lang, så nu kan ørreder og bæklampretter nå op til de naturlige gydeområder på den anden side af møllen.

Fakta
Projektet blev finansieret af EU, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fredericia Kommune.

Efter de officielle taler åbner formanden for Miljø- og Energiudvalget, Christian Bro, for det nye omløb, så vandet kan strømme igennem det nye stryg.