SF i Fredericia er meget bekymret over, at Kolding kommune har fået tilladelse til at klappe slam, som det hedder, eller dumpe slam, ved Trelde Næs. Bekymret, fordi slammet kommer fra oprensning af Kolding Lystbådehavn – og er stærkt forurenet.

Vi forstår, at Miljøstyrelsen har udpeget området ved Trelde Næs som ’klappeområde’, hvilket vi finder stærkt kritisabelt! Området er i forvejen forurenet – og tilstanden vil naturligvis blive forværret, hvis der tilføres forurenet slam – det protesterer vi kraftigt imod.

Vi er af den opfattelse, at EU’s Vandrammedirektiv, der siger, at man ikke må forringe tilstanden i et vandområde – man skal tværtimod forbedre den – bør betyde, at klapningen ikke er lovlig, uagtet at Miljøstyrelsen har udpeget området. Vi mener med andre ord, at udpegningen skal trækkes tilbage, og Kolding skal finde en anden løsning på deres slamproblem.

SF har stillet spørgsmål til miljøministeren, som i næste uge skal svare på, hvad hendes holdning til at klappe slam er. Vi har også spurgt, om klapningen er i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv, og om hvilke alternativer, der er til klapningen.

Vi ønsker i SF lokalt og sammen med vores folketingsmedlem, Karina Lorentzen, at forhindre denne klapning, hvis det overhovedet er muligt, og vi ønsker naturligvis at ændre på områdets udpegning til ’Klappeområde’.

Marianne Lind Thomsen, medlem af SF Fredericia

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer