Sønderjysk Forsikring bliver ny hovedsponsor for KIF Kolding

Direktør i KIF Kolding, Christian Hjermind, udtaler:

– Det er en stor dag for hele klubben og vi glæder os til samarbejdet. Dialogen med Sønderjysk Forsikring har
fra start af været positiv og konstruktiv, så jeg er sikker på, at vi kommer til at spille hinanden gode. Vi deler en
række grundlæggende værdier med Sønderjysk Forsikring, som betyder meget for begge parter. Vi ønsker
begge at være noget for byen igennem gode oplevelser og fællesskaber, både på elite- og breddeniveau.
Sønderjysk Forsikring er yderligere kommet med en række spændende initiativer, der vil styrke klubben og
gøre håndboldoplevelsen i Sydbank Arena endnu bedre for alle i byen. Det er lige den måde, vi ønsker at
samarbejde på, så det hilser vi meget velkommen.

– Samarbejdet betyder også, at vi får en stærk medspiller til at aktivere vores netværk og samspil med fans,
sponsorer og ungdomshold i moderklubben. Et samarbejde, der både skal komme KIF Kolding og Sønderjysk
Forsikring til gode. Vi ser frem til at kæmpe for Kolding sammen med Sønderjysk Forsikring.

Salgsdirektør i Sønderjysk Forsikring, Claus Dam, fortæller:

– Vi har valgt at blive hovedsponsor for KIF Kolding, fordi vi oplever, at vi har mange fælles værdier, og dermed
kan samarbejdet blive en styrke for begge partner. KIF Kolding er et fællesskab, hvor sammenhold og gejst
har stor betydning, hvor ambitionerne er store, og fokus ligger i at udvikle sig og blive bedre – ligesom det er
hos Sønderjysk Forsikring.

– Som et kundeejet forsikringsselskab har vi også et stort fokus på fællesskabet og derigennem skabe tryghed
ved, at vi finder løsninger sammen og hjælper hinanden. Sønderjysk Forsikring tilbyder forsikringer til hele
landet, med Syddanmark som kerneområde, hvorfor vi også gerne kæmper for Kolding og det sammenhold, vi
oplever her.

– Endelig tror vi på, at sponsoratet kan være med til at øge kendskabet til Sønderjysk Forsikring, og dermed
åbne op for nye kunder og samarbejdspartnere. Vi glæder os til at dele oplevelser bygget op af den gode
stemning i hallen med kunder- og samarbejdspartnere.