Smidstrup-Skærup skole har oprettet en ordblinde-patrulje, som mødes ca. 1 gang om måneden. Hér mødes ordblinde elever på tværs af klasser, og udveksler gode råd, tips og ideer.
Ideen er, at en ordblind elev udnævnes til ”superbruger” af de elektroniske hjælpemidler til ordblinde og eleven har to funktioner på skolen. For det første bliver vedkommende sparringspartner med skolens tovholder på ordblinde-området og for det andet hjælper han/hun andre ordblinde elever, når de har problemer med IT- hjælpemidlerne.

På Smidstrup-Skærup skole har man valgt at have en elev som superbruger, fordi det er vigtigt at inddrage eleverne. Det er dem, der bruger IT-hjælpemidlerne; de kender dem bedst, og det vil skolen rigtig gerne udnytte.

Mød tovholder for ordblinde-patruljen Sisse Boll og skoleleder Lance Luscombe og hør hvorfor de især synes, at ordblinde-patruljen en vigtig indsats og en god måde at udvikle skrive- og læsefærdigheder på.

Aftenen er gratis og afholdes på Fredericia Bibliotek, 3 sal. Kommunen er vært ved en kop kaffe, og derfor er tilmelding nødvendig til Lone Petersen, enten på 2293 9651 eller på mailto:lone.petersen@fredericia.dk