I år stiller Koldingbogen 2015 skarpt på slægten og familien. Det er et tema alle kan forholde sig til. I vores globaliserede verden og med flygtige venskaber på de sociale medier, oplever vi en fornyet og stigende interesse for slægtshistorien, som bl.a. afspejler sig med populære TV-seerprogrammer og et utal af slægtshistoriske sider på nettet. Det er en interesse, som arkivet også mærker til og gerne vil være med til at stimulere i nye retninger.

Bruddet med det traditionelle familieliv betyder, at familiens historie i dag er noget, der er nødvendigt at studere og ikke længere noget, der (op)leves sammen. Og ”Dine, mine og vores børn” er en del af den nye virkelighed.

”Slægten er vores bånd til fortiden – gennem slægten udfoldes både personlige og familiemæssige fortællinger, der er med til at give os identitet, men gennem slægten kan vi også iagttage nogle af de samfundsmæssige transformationer, der har fundet sted gennem tiden”, udtaler stadsarkivar Lene Wul.

Koldingbogen 2015 er således et kalejdoskop af 13 spændende fortællinger, der spænder vidt. Lige fra fortællinger om guldsmededynastiet Buch til Anne Marie Brodersen, der som kunstner og hustru til Carl Nielsen tegnede nye veje for det moderne ægtepar i det 20. århundrede. Eller man kan læse om Elisabeth Andersdatter, som blev henrettet lidt uden for Kolding i 1843. Det er også muligt at fordybe sig i den fascinerende historie, der begynder med et 150 år gammelt billede samt meget mere. Det er muligt at se en samlet præsentation af årets artikler på www.mitstadsarkiv.kolding.dk/projekter/koldingbogen-2015/

Bogen præsenteres ved en reception, der foregår i Nicolai Scene i Nicolai komplekset onsdag d. 18. november kl. 15-17, hvor alle er velkomne. Formanden for Kulturudvalget Jesper Elkjær holder tale, og der vil være musik, udstilling og et glas til ganen.

Koldingbogen 2015 udkommer for 45. gang og den udgives af Kulturudvalget og Kolding Stadsarkiv. Bogen er på 216 sider og Mette Kirstine Lund har stået for design og opsætning. Den sælges for 150 kr. både til præsentationen og efterfølgende er det bl.a. muligt at købe den ved byens boghandlere, LIVA, Visit Kolding, Museet på Koldinghus og Kolding Stadsarkiv.