Kathrine Henny Bendtsen Eriksen har startet firmaet, City Juristen, som er klar til at kæmpe for borgere og virksomheder, der her brug for hjælp eller vejledning.

Vi møder Kathrine Henny Bendtsen Eriksen i city selvfølgelig, men det lå slet ikke i kortene, at hun skulle være jurist, selvom det i dag, er det hun praktiserer og lærer videre fra.

Kathrine er smilede, hun virker troværdig og tillidsfuld på sådan en måde, at rummet til en god samtale straks er til stede.

“Jeg kommer fra en familie, hvor min mor og far havde syv års skolegang, så det er meget uvant, at jeg valgte denne vej. Men hele rejsen startede, da min søn fik en sag i statsforvaltningen. Det var ikke rimeligt det, der skete. En dag sad jeg i statsforvaltningen og tænkte: “Her skal jeg ikke tilbage, før jeg har den samme uddannelse som dem”.

Så Kathrine startede på VUC og blev senere optaget på jurastudiet i Odense. Udover, at hun kunne hjælpe sin søn mod uretfærdighed, så bestod hun studiet i Odense, og i dag underviser hun i jura på UCL og Forvaltnings- og EU-ret i Universitetet.

Men nu blæser lovstoffet en lidt anden vej for Kathrine, da hun gerne vil have fat i de “rigtige” cases igen.

“Jeg har startet City Juristen, fordi jeg kun underviser. Jeg føler, at jeg har meget at lave i “virkeligheden” endnu, og jeg kan rykke noget for nogen. Når man underviser er det meget med at tale om begreber og teorier, men i opstarten af City Juristen vil jeg fortsat undervise.

City Juristen kan både hjælpe med private- og erhvervssager, og der er mulighed for, at Kathrine kan komme hen hvor man er. Kathrine opremser et par eksempler på, hvordan hun kan hjælpe.

“Det kan være en person, der får udleveret en dokument i en straffesag, og vedkommende har brug for hjælp til at forstå, hvad der står i papirerne fra anklagemyndigheden”

“Det kan også være, at der opstår uenighed omkring familiearv, så rådgiver jeg om uskiftet bo”

“Det kan være to forskellige virksomheder, som driver nogle websites og Facebook sammen. Så kan jeg lave en kontrakt, så de ikke ved et eventuelt ophør skal have tvist om koder til siderne, eller ejerskab dertil”

I følge Social og Indenrigsministeriet, så er 33% af alle de påklagede sager på socialområdet fejl, når de behandles af Ankestyrelsen. Værre ser det ud på børne- og handicapområdet, her er 47% af sagerne forkerte.

“Der findes også udfordrede og syge borgere, som måske ikke har store ressourcer, og hvad angår handicappede, så er det næsten hver anden sag, der er forkert ifølge ankestyrelsen,” siger Kathrine og forsætter:

“Man er nødt til at tænke, at det er borgernes samfund, og så sidder der nogle kommuner som skal varetage borgerens interesse. Det kan man ikke sige, at de gør med de tal fra Social- og Indenrigsministeriet. Jeg hjælper også som bisidder eller være med i kontakten mellem borgeren og kommunen”, siger Kathrine.

Ifølge Kathrine er der ikke noget, der er for småt, og hun kan kontaktes via sin hjemmeside, hvor alle hendes priser også er synlige. Men det er også vigtigt for hende at pointere, at hun er stærk i erhvervsrådgivning. Da hun skrev sit speciale var det om udbudsret, hun har holdt foredrag om, hvordan erhvervslivet handler med offentlige myndigheder.

Hun har fået god sparring hos Business Fredeicia og det netværk, der er omkring, det kunne hjælpe det sidste stykke med City Juristen.

Fritiden går med at sætte et gammelt byhus i stand fra 1897, hele underetagen er gravet op, så der er nok at se til udover at være mor.

Som en krølle på historien vil jeg gerne vende tilbage til starten og spørge om hun kunne hjælpe sin søn?

Ja, jeg har hjulpet ham, og han siger tit, “Du skulle læse det for også at kunne hjælpe andre børn”. Min drivkraft er også at kunne gøre en forskel”, afslutter Kathrine.

https://www.eventc.dk/events/