Byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Fredericia, Karsten Byrgesen, ser lanceringen af det nye budget som en ny start for Fredericia, hvor byens varemærker skal være åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed.

Mandag eftermiddag blev ’’Fredericia i balance’’ præsenteret med et flertal af 17 byrådsmedlemmer, hvor en af dem var Karsten Byrgesen, som repræsenterer de borgerlige og liberale grundtanker.

Han gjorde det klart under mandagens pressemødet, at processen har været god, og han er især glad for Nye Borgerliges aftryk i budgettet. I den forbindelse kaster han et tilbageblik på forrige budgetforhandlinger, som han mener, indeholdt en stor lukkethed.

– Beslutningsforslagene har tidligere været lukket, og det virkede som om, at der har været en mangel interesse for at være transparens i forhandlingerne. I Nye Borgerlige går vi ind for åbenhed, og her skal man arbejde ordentligt, gennemsigtigt og samtidig er det vigtigt, at man arbejder til gavn for borgerne i byen, udtrykker han.

Det er for tidligt at spå om, hvorvidt den her proces er bedre eller dårligere end de foregående forhandlinger, men ifølge Karsten Byrgesen er der meget af Nye Borgerliges politik i budgettet.

For ham handler det om at vise borgerne, at man tager dem seriøst, og det gøres ved, at der skal komme mest muligt tilbage til borgerne:

– Det blev et dyrt forlig. Vi vil over de næste tre år ryste 300 millioner kroner ud af den kommunale sparegris. Det er cirka 100 millioner på et år. Vi er altså ude i et overforbrug, og det er helt rimeligt, at skatteborgernes kommer tilbage til borgerne. Det er det gode ved budgettet, men festen kan være slut om tre år, fortæller han.

Et område, som han brænder for, er miljøet. Derfor glæder det ham, at der er afsat en pulje til støjreducering. I Budget 2021 afsatte forligspartierne 1,000 mio. kr. til at arbejde med kortlægning af støj fra motorvejsnettet. Kortlægningen er gennemført på strækningen fra Den Nye Lillebæltsbro til Taulov i samarbejde med en ekstern rådgiver. Forligspartierne ønsker at sende et klart signal til Vejdirektoratet om, at Fredericia Kommune er klar til at medfinansiere en del af støjafskærmning langs strækningen via en kommunal pulje. Forligspartierne afsætter derfor ti millioner kroner til medfinansiering af støjdæmpende foranstaltninger i 2023 på By- og Planudvalget.

– Støjforurening er et stigende problem, der gør mennesker syge. Den tiltagende støj fra gennemgående motor- og landeveje er til skade for borgerne og miljøet i de berørte områder. Nye Borgerlige har fremsat et forslag, der budgetterer et større beløb til at iværksætte støjdæmpende foranstaltninger på udsatte steder, fortæller Karsten Byrgesen, som er spidskandidat for Nye Borgerlige i Fredericia.

Endvidere ønsker Nye Borgerlige, at man på sigt skal kigge på dækningsafgiften igen. Det har generelt været et liberalt og borgerligt ønske i forhandlingerne, hvor Venstre også har forsøgt at igangsætte en udfasning af dækningsafgiften.

Der er forsat stor usikkerhed om beregningen af dækningsafgiften i de kommende år. Derfor ønsker forligspartierne at fastfryse provenuet, så der bliver ro på den del af virksomhedernes rammer.

– Jeg vil kæmpe for et blåt flertal, hvor vi i fællesskab også skal kæmpe for at undgå flere beskatninger. Virksomhederne skal bidrage med alt det, som de kan bidrage med, men de skal ikke betale ekstra skat for at have en virksomhed i Fredericia. Det er unfair, siger Karsten Byrgesen.

Afrundingsvis kigger han på november-måned, hvor et kommunalvalg venter. Han ser, at der er stort behov for et borgerligt og liberalt flertal, som laver borgernære tiltag på væsentlige velfærdsområder som børnehaver, skoler og på social- og ungeområdet.