Karl Barth og Mozart var temaet for et af Reformert Menigheds arrangementer på Kulturnatten fredag den 30. august. Karl Barth-ekspert dr. theol.

Bent Flemming Nielsen og biskop ved Helsingør Stift Lise-Lotte Rebel fortalte om deres passion for den reformerte teolog fra Schweiz Karl Barth, som blev født i 1886 og døde i 1968, og dermed oplevede de to verdenskrige.

De holdninger han mødte fra teologiske kolleger i forbindelse med 1. verdenskrig fik ham til at protestere og især at genlæse de bibelske tekster for at søge ind til den dybere substans i ordene. Karl Barth, som betragtes som en af de mest betydningsfulde teologer i nyere tid, gik grundigt til værks og udgav i 1919 den første udgave af sin Romerbrevsannalyse. Et kæmpeværk som også mange lutherske teologer finder som et inspirerende hovedværk. 

Pastor Sabine Hofmeister fortalte indledningsvis om baggrunden for at invitere foredrageholdere og gæster til denne aften. En fællessang med musik af Mozart blev optakten til biskop Lise-Lotte Rebels fortælling om sin interesse for Karl Barth. Organist og komponist Martin Dau Djursaa fortalte derefter om de kvaliteter ved Mozarts musik som fascinerede Karl Barth, og overgav ordet til professor Bent Flemming Nielsen, som i sit fine og levende foredrag fortalte om Karl Barts betydning for og påvirkning af andre teologers holdning til især det at forherlige og godtage krig som noget nødvendigt. Barth, som fra 1921 virkede ved universiteter i Tyskland, gik tidligt imod Hitlers holdninger og propaganda i 1930erne. Han fik med sin åbenlyse modstand mod Hitler, stor betydning for mange tyske og danske teologer, men måtte til sidst flygte tilbage til Schweiz.

Bent Flemming Nielsen berettede også om Barths forhold til Mozarts musik, som han bl.a. hørte på grammofon hver morgen, indtil sin dødsdag. Betydningen af Mozarts musik blev understreget af Martin Djursaas spil, også ved den afsluttende fællessang ”Kom maj du søde milde” som er med melodi af netop Mozart.

Aftenen rundedes af med et glas vin/vand i kirken, inden nogle af gæsterne drog videre til andre Kulturnat-oplevelser i Fredericia. 

https://www.facebook.com/menyfredericia/