De psykiatriske tvangsbehandlinger har påført Karina Hansen PTSD med deraf følgende flashbacks, men efter hjemkomsten og efter at den Olanzapin-dosis hun fik på bostedet i Hammel er blevet nedsat, har Karina Hansen fået det væsentligt bedre og får nu stadig færre flashbacks.

Medicineringen
På bostedet i Hammel fik Karina Hansen 2 x 10 mg Olanzapin = 20 mg pr døgn

Læge Stig Gerdes nedsatte dosis ved Karina Hansens hjemkomst i slutningen af 2016, så Karina Hansen fik 7,5 mg + 5 mg Olanzapin = 12,5 mg pr døgn

Ved en konsultation hos psykiater Mogens Undén i slutningen af maj, 2017, blev dosis sat yderligere ned til 10 mg pr. døgn.

Herefter har Mogens Undén igen nedsat Olanzapin-dosis, først til 7½ mg pr. døgn, og siden til 5 mg pr. døgn.

Så nu er der forhåbentligt ikke så længe til, at Karina Hansen kan slippe helt ud af medicineringen.

Forkert behandling
Blodprøver fra d. 3.5.17 viser, at Olanzapinkoncentrationen på Stig Gerdes’ nedsatte dosis på 12,5 mg pr. døgn lå på 141 i plasma, hvilket stadig var i den høje ende, idet det terapeutiske niveau ligger på 25 – 150. Regner man tilbage til det niveau, Karina Hansen var udsat for på Bostedet, så lå det på 225, hvilket kunne være livsfarligt.

Læge Stig Gerdes’ autorisation blev taget fra ham af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi han satte Olanzapin-dosis ned uden at tale med psykiater Nils Balle Christensen først, selvom Nils Balle Christensen på det tidspunkt ikke mere var Karina Hansens psykiater, og med værgen, Kaj Stendorf.

Styrelsen for Patientsikkerhed har taget fejl
Psykiaterne på Risskov anbefalede en hurtig udtrapning, og Mogens Undén mener også, at udtrapning er det rigtige at gøre.

Styrelsen for Patientsikkerhed står således helt alene med sin vurdering af, at den lille nedtrapning, som læge Stig Gerdes satte i værk for at befri Karina Hansen for stivnede muskler og livsfare, skulle have været uansvarlig.

Aktindsigt
Psykiater Mogens Undén har fået aktindsigt i Karina Hansens journal fra Hammel Neurocenter. Det tog en rum tid at få journalen, og forskellige svinkeærinder for at undgå at udlevere den blev forsøgt, Men Mogens Undén holdt på sin ret som behandlende læge til at få den, og det lykkedes.

(Jeg kender ikke til indholdet. Dels har jeg ikke ret til at kende indholdet, og dels er det hele så nyt endnu, men det vigtigste er, at Mogens Undén har fået aktindsigt af hensyn til den videre behandling af Karina Hansen)

Karina Hansen, på vej
Karina Hansen bor nu, hvor hun ønsker at være, og hun er i langsom bedring i et kærligt hjem og i hænderne på en forstandig og dygtig psykiater, som er ved at trappe hende langsomt ud af den medicin, hun aldrig burde have haft.

Bente Stenfalk
Næstformand i Borgerretsbevægelsen
Bevægelsen, der ikke burde være brug for.