Et stort flertal i Folketinget har i dag stemt for justitsminister Søren Pape Poulsens lovforslag, som skal forhindre bandemedlemmer i at vende tilbage til de områder, hvor de har begået kriminalitet, og hvor deres gruppe hører til. De nye regler træder i kraft i begyndelse af december.

Opholdsforbuddet er et af initiativerne fra bandepakken, som regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blev enige om i foråret. Med de nye regler kan domstolene fremover forbyde en person, som bliver dømt for banderelateret kriminalitet, at færdes og opholde sig i en eller flere kommuner i en periode på 1 til 10 år.

“Drab, vold, trusler og narkosalg fra kriminelle bandemedlemmer skal vi på ingen måde finde os i. Derfor tager vi nu et stort skridt og gør det muligt for en dommer at forbyde dømte bandemedlemmer at opholde sig i den kommune, hvor deres gruppe holder til, eller hvor de har begået deres kriminalitet. Med lovforslaget markerer vi, at vi som samfund ikke vil stå model til bandernes hensynsløse hærgen. Den nye lov er blot det seneste af en lang liste af initiativer, hvor vi og politiet har styrket indsatsen mod banderne, og vi fortsætter trykket,” siger Justitsminister Søren Pape Poulsen.

Et opholdsforbud indebærer, at den dømte ikke må færdes eller opholde sig i det område, som omfattes af forbuddet. Det skal som udgangspunkt omfatte den eller de kommuner, hvor den dømtes kriminalitet har fundet sted. Strafferammen for overtrædelse af et opholdsforbud er fængsel indtil 2 år, og der lægges op til, at straffen for en førstegangsovertrædelse af forbuddet som udgangspunkt skal være 60 dages ubetinget fængsel.

Politiet kan give tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud, hvis der foreligger særlige grunde.

Reglerne om opholdsforbud forventes at træde i kraft i begyndelsen af december.