Ny blog: Sune Nørgaard blogger om mønsterbrud, misbrug og vejen ud af en kriminel løbebane. Sune er selvstændig i virksomheden Mønsterbrud, hvor han beskæftiger sig med kriminalpræventive foredrag, mentorordninger og forebyggelse. Han har gennem sit arbejdsliv arbejdet med alle former for socialt udsatte, inkl. marginaliserede unge, misbrugere, hjemløse, domsanbragte og udviklingshæmmede. Han starter sin blog med et åbent brev til ministeren.

Jeg skriver dette åbne brev til Dem, både som bekymret Fredericiaborger men også som en frustreret fagperson. Jeg har gennem flere år stået i forreste geled og set rigtig mange unge mennesker, som er endt i et massivt morfinmisbrug.

Konsekvenserne er ikke til at tage fejl af, misbrugs-belastningen i Fredericia er højere end gennemsnittet. Formanden for social og beskæftigelsesudvalget Peder Tind har tidligere udtalt at fra år 2013 til 2016 er antallet af misbrugere under 30 år steget med 50 procent.

40-50 procent af de unge, der har været indskrevet i behandling de senere år, har været afhængig af morfin. Blandt voksne der er indskrevet i behandling i Fredericia, er andelen der har et morfinmisbrug næsten dobbelt så stort som i andre kommuner. 3,3 procent af de der er i behandling for alkoholmisbrug, dør inden behandlingens afslutning. I andre kommuner gælder det 1,2 procent. (Kilde: Center for Rusmiddelsforskning, professor Mads Uffe Pedersen).

Vi har brug for en større forebyggende indsats, der er brug for et bedre overblik og der er brug for langt flere penge. Jeg vil i dette brev til Dem, sætte fokus på at få skabt et bedre overblik på det strafferetslige aspekt, samt skaffe bedre muligheder for politiet.

I marts 2019 skrev jeg til Deres forgænger, Justitsminister Søren Pape Poulsen, og udtrykte min bekymring, men desværre uden respons. Der er ingen tvivl om at handel med receptpligtig medicin er i vækst, men vi mangler overblik over omfanget så vi kan sætte målrettet og retsmæssigt ind over for problemet. Der er ingen tvivl om at der findes nogle mørketal som vi skal have fokus på og det kan kun ske, ved at give politiet nogle flere muligheder.

En måde at få overblik over omfanget af problemet på, er at få handel med morfin og andet receptpligtig medicin under egen kategori i straffelovgivningen. På den måde vil man ved konfiskeringer få et bedre overblik over omfanget og ikke som nu hvor morfin pusherne forsvinder i narkotika statistikken. Samtidig er der et misforhold mellem morfinens konsekvenser og den straf pusheren får, hvis han bliver taget af politiet.

Det betyder at først ved videresalg af meget store mængder morfin (3000 enheder uanset styrke) træder straffelovens § 191 i kraft. Handel med narkotika opgøres altid i gram og jeg mener at man med fordel kunne sidestille handel med receptpligt medicin på samme vis. Altså en pille vil tælle som et gram.

Jeg er udmærket klar over at lave lovændringer er omstændigt, men vi har simpelthen ikke råd til at lade være. Lige som ved indtagelse af narkotika flytter man også sin tolerance, misbrugeren presses derfor ud i yderligere kriminalitet. Prisen på gaden er tårnhøj og ligeledes avancen ved videresalg, dertil kommer en minimal straf. Det må siges at være en ubalance, som kræver Deres opmærksomhed.

Jeg håber inderligt at De er mere lydhør end deres forgænger. Fredericia er ellers en dejlig by, men alle de smukke tiltag som både lokalpolitikere og erhvervslivet står for, kommer slet ikke til sin ret før end at vi får rettet op på vores udfordringer omkring morfinen.

Hvis De har spørgsmål omkring vores problematikker, så stiller jeg mig gerne til rådighed for spørgsmål.

https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/78034?&q=a8ef615e-8314-4194-95e9-c81006923fd3&p=9099cd99-9590-40a7-b97a-0599c89ea5bd&ts=1568531319&c=billetten&e=201801&rt=Safetynet&h=f9786748333eb3595271bf4257ae4b11
Køb billet her

Skriv et svar