Jyske Banks regnskab for 1. kvartal viste et nettooverskud på lige 610 mio. kr. Periodens resultat er dog negativ påvirket med ca. 400 mio. kr. som følge af implementeringen af nye internationale nedskrivningsregler, som Jyske Bank tager i èt hug

Jyske Banks regnskab viser for 1. kvartal et nettooverskud på  610 mio. kr.

Periodens resultat er dog negativ påvirket med ca. 400 mio. kr. som følge  af implementeringen af nye internationale nedskrivningsregler – de såkaldte IFRS 9-standarder.
De nye regler betyder, at nedskrivninger beregnes som det forventede tab på alle udlån og garantier (og altså ikke kun de ‘svage’ kunder). Den samlede effekt af reglerne er regnskabs- og solvensmæssigt fuldt indregnet i 1. kvartal 2018.

I forbindelse med regnskabet meddeler Jyske Bank endvidere, at man støtter op om fusionen mellem Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank. Jyske Bank sælger sin aktiepost i den kommende fusionsbank til Nykredit.