Justitsministeren har i dag oversendt den udbyggede redegørelse om Dan-Bunkering-sagen til Folketinget. Redegørelsen giver anledning til kritik af politiets og anklagemyndighedens håndtering af sagen, og der vil på den baggrund ske en række ændringer på området.

Rigsadvokaten oversendte den 4. juli 2019 en redegørelse om myndighedernes håndtering af Dan-Bunkering-sagen til justitsminister Nick Hækkerup. Redegørelsen rejste en række spørgsmål om politiets og anklagemyndighedens håndtering af sagen, og derfor besluttede justitsministeren, at Rigsadvokaten skulle lave en udbygget redegørelse om sagen.

Den 14. august 2019 modtog justitsministeren Rigsadvokatens udbyggede redegørelse, og den er i dag oversendt til Folketingets Retsudvalg.

Rigsadvokaten finder i redegørelsen, at det havde været rigtigst, at sagen efter anmeldelsen var forblevet i SØIK. Derudover beklager Rigsadvokaten det lange forløb, hvor sagen reelt lå stille hos Fyns Politi i mere end et år. SØIK besluttede den 12. juli 2019 at overtage den videre efterforskning af sagen. Rigsadvokaten oplyser samtidig, at SØIK nu har nedsat en efterforskningsgruppe af erfarne efterforskere og anklagere, der skal behandle sagen fremover. Justitsministeriet vil i den forbindelse følge SØIK’s efterforskning af sagen tæt.

På baggrund af forløbet i Dan-Bunkering-sagen har Rigsadvokaten som noget nyt besluttet, at sager, der handler om overtrædelse EU’s sanktioner, fremadrettet skal forankres og alene behandles i SØIK.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

“Efter at have læst den seneste redegørelse står det klart for mig, at der er tale om et uskønt, langstrakt og utilfredsstillende forløb. Politiet og anklagemyndigheden har ganske enkelt ikke levet op til det ansvar, der følger i en så alvorlig sag. Jeg noterer mig i den forbindelse, at SØIK nu efterforsker sagen, og jeg forventer, at SØIK har fuldt fokus på at få sagen færdigbehandlet. Fremadrettet skal SØIK efterforske hver eneste af disse sager fra start, og det er min klare forventning, at sager som denne fremover tages dybt alvorligt og håndteres betydeligt hurtigere.”  

Justitsministeren har taget initiativ til, at Justitsministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet kigger på, hvordan myndighedssamarbejdet på området kan effektiviseres med fokus på at få standset og retsforfulgt eventuelle overtrædelser af EU’s sanktioner, så snart de måtte komme til myndighedernes kendskab.

Læs justitsministerens brev til Folketingets Retsudvalg her.

Læs den udbyggede redegørelse fra Rigsadvokaten her.