Julen nærmer sig med hastige skridt. For de fleste er det en tid forbundet med glæde og forventning. Sådan er det ikke altid for de kvinder, der sammen med deres børn har søgt tilflugt på Fredericia Krisecenter.

Kvinderne har søgt i sikkerhed – ofte i al hast – på grund af fysisk eller psykisk vold i hjemmet. De kommer derfor med meget få ting og i mange tilfælde uden penge. De er ikke hjemløse, men de har i den akutte situation ikke adgang til deres eget hjem og deres private ejendele.

De står derfor ofte i en yderst vanskelig situation, hvor der er meget lidt overskud til at fejre jul. Når økonomien dårligt rækker til at dække dagligdagens helt basale behov, er det svært at tænke på at gøre noget særligt for børnene – også selv om det er jul.

Fredericia Krisecenters Støtteforening, som er oprettet i 2009, har som formål at yde økonomisk støtte til den enkelte kvinde i særligt akutte situationer.

I lighed med tidligere år ønsker foreningen at yde et ekstraordinært bidrag her i december, så kvinder og børn, der bor på Fredericia Krisecenter, ligesom alle andre har mulighed for at fejre jul med gaver og lidt ekstra god mad.

Det betyder utrolig meget for kvinderne, at der er nogen, der tænker på dem og samtidig viser det i form af konkret støtte.

“Vi beder om hjælp til at yde denne julestøtte. Alle beløb – store såvel som små – vil være velkomne. Ethvert bidrag er med til at gøre en forskel”, fortæller Fredericia Krisecenters Støtteforening.

Der er mulighed for at støtte med bidrag ved at give en konkret donation eller ved at melde sig ind i foreningen. Det koster 150 kr. pr. år at være medlem. For firmaer koster det 500 kr. pr. år.

Beløb til støtteforeningen kan indbetales til Danske Bank på konto-nr.: 1551-10457033 eller via Mobile Pay 56139