I marts måned for 74 år siden og lidt over et år før befrielsen i maj 1945 var der i de fredericianske dagblade (Fredericia Dagblad, Fredericia Socialdemokrat og Jydske Tidendes Fredericia udgave) en omtale af et kommende julehæfte for Fredericia, i stil med de tilsvarende som tidligere under besættelsen havde fundet vej til læsere i nabobyerne før juletid.

En kreds af lokale kræfter havde med nogen misundelse set på at nabobyerne var i stand til at producere et sådant julehæfte med lokale historier i en i alle henseender mørk tid i danmarkshistorien og i foråret 1944 kunne man så i dagspressen læse om initiativet, der ad denne vej søgte bidragydere til julehæftet.

Fredericia Dagblad omtalte initiativet således i en notits den 14.marts 1944:

”Allerede i flere Aar har forkellige Fredericianere tumlet med Planer om at starte Bladet Jul i Fredericia – det specielle lokale Juleblad, der bringer Julen ind i de fredericianske Hjem i By og paa Egn med dets hyggelige og morsomme Julesnak om alt det, som nu netop hører Julen til i Fredericia – analogt med, hvad andre Byer har. Der har imidlertid været flere Vanskeligheder, som stadig har stillet sig hindrende i Vejen, men nu realisere Tanken. Til næste Jul vil <Jul i Fredericia> være en Kendsgerning. Det er Forfatteren, Kommunelærer Georg V. Bengtson, Forfatteren Finn Gerdes og Jorurnalist Niels Blædel, der har taget Initiativet til at afhjælpe Savnet. Man har sikret sig det gode, smukke Papir, der hører et sadant Blad til, og Bladet har allerede taget Form.

Naar man paa det nuværende Tidspunkt røber Udgivelsen, skyldes det, at man ønsker at give Byens Borgere Lejlighed til – saaden som det er Tilfældet i andre Byer – at sende Stof ind til det.”

”Fredericia Jul 1944”, der fik sin debut ganske som ønsket og i november måned samme år kunne man i annoncer fra byens boghandlere se annoncer for det kommende julehæfte og at bestillinger på hæftet modtoges.

2.december 1944 var julehæftet så til salg i byens boghandlere og det var faktisk noget af en præstation i en tid med papirrationering og andre begrænsninger på mange områder. Og julehæftet overlevede faktisk besættelsen og forsatte med at udkomme op i 1950’erne med en ny udgave hvert år.

Siden jeg for mere end 30 år siden første gang stod med et originaleksemplar af ”Jul i Fredericia 1944” i hænderne da jeg arbejdede som kustodeafløser på Bymuseet har tanken om at genoplive et sådant hæfte ligget og rodet og puslet nu og da i min store skuffe til lokalhistoriske projekter, men tiden er så småt ved at løbe fra at det er økonomisk forsvarligt at bruge tid på et sådant projekt.

Men nu, hvor jeg er ansat på Fredericia AVISEN for bl.a. at skrive om lokalhistoriske emner syntes jeg at det er på tide at så mange som muligt får lejlighed til at se hvad julehæftet indeholdt og ikke mindst et kig på de mange sjove og indimellem kuriøse annoncører, som var med til at sikre at julehæftet blev en realitet mindre end et halvt år før afslutningen af 2.verdenskrig.

Hæftet er en forunderlig blandet landhandel af lokalhistoriske artikler, f.eks. en større af slagsen om Fredericias sidste præsident, Hans de Hoffmann, en artikel om Carit Etlar, en artikel om Fredericia Teater gennem tiderne og nationalromantiske digte med lokale toner, og også billeder af årets studenter, en artikel om årets højdepunkter indenfor fredericiansk idræt. Og juleanekdoter fra både Bredstrup og Reformert Kirke oveni. Og selv en konkurrence og et satirisk hjørne der gør grin med det daværende byråds beslutningsproces om nye navne til veje udenfor voldene, og julenoveller og andet som mange kunne fornøje sig med i den sidste jul inden befrielsen.

Kongeparret ved havneudvidelsen i 1939. Billede doneret af Fredericia Erhvervsraad til julehæftet (Foto: Claes Andersen)
Kongeparret ved havneudvidelsen i 1939. Billede doneret af Fredericia Erhvervsraad til julehæftet (Foto: Claes Andersen)
Julekonkurrencen i Jul i Fredericia 1944 (Foto: Claes Andersen)
Julekonkurrencen i Jul i Fredericia 1944 (Foto: Claes Andersen)
Læge J.U Gerdes's digt til den indemurede Landsoldat (Foto: Claes Andersen)
Læge J.U Gerdes’s digt til den indemurede Landsoldat (Foto: Claes Andersen)

Allerstærkest står dog læge J.U.Gerdes’s digt til den indespærrede Landsoldat, der i 1944 blev beskyttet af Danmarks mindste kaserne, en 8-kantet mur rundt om Bissens monument. Iøvrigt en mur, der som en af de første ting blev revet ned da fredericianerne fejrede befrielsen i maj 1945.

Og der kommer snart mere lokalhistorisk julestof i Fredericia AVISEN, for inden udgangen af november bringer Fredericia AVISEN endnu en artikel der selv i 2018 kan bringe lokalhistorien ind i vore læseres juledage og i pakkeform under juletræerne rundt omkring i byen.

Reklameeksempler fra Jul i Fredericia 1944

Typisk reklameside Jul i Fredericia 1944 (Foto: Claes Andersen)
Typisk reklameside Jul i Fredericia 1944 (Foto: Claes Andersen)
Reklame Cohr (Foto: Claes Andersen)
Reklame Cohr (Foto: Claes Andersen)
Reklame for Ernst Voss Fabrik. Bemærk at villaen Bella Vista ligger inde i fabriksområdet (Foto: Claes Andersen)
Reklame for Ernst Voss Fabrik. Bemærk at villaen Bella Vista ligger inde i fabriksområdet (Foto: Claes Andersen)
Reklame fra Søren Pedersens Foto og Kino (Foto: Claes Andersen)
Reklame fra Søren Pedersens Foto og Kino (Foto: Claes Andersen)
Reklame for Magasin Fredericia - nu Billunds Boghandel (Foto: Claes Andersen)
Reklame for Magasin Fredericia – nu Billunds Boghandel (Foto: Claes Andersen)
Reklame for legendariske Harrys Konditori, i dag 1.salen over støvsugerforretning og mobilbutik (oprindeligt konditorbutik) på hjørnet af Danmarksgade og Danmarksstræde (Foto: Claes Andersen)
Reklame for legendariske Harrys Konditori, i dag 1.salen over støvsugerforretning og mobilbutik (oprindeligt konditorbutik) på hjørnet af Danmarksgade og Danmarksstræde (Foto: Claes Andersen)
Annonce