Den 10. juni 2019 kunne Lions Club Elbo fejre klubbens 30 jubilæum. Gennem alle 30 år har Lions via en række arrangementer indsamlet midler og støttet såvel lokale som internationale projekter.

I den anledning og i den ånd havde Lions Club Elbo, mandag aften inviteret 22 lokale og frivillige foreninger til at fejre 30 års jubilæet i Skærbækhus. Formålet var at hylde det lokale frivillige arbejde samt skabe mulighed for socialt samvær og netværk.

Lions Elbos præsident Erik Jørgensen bød velkommen til de mange lokale foreninger, som gennem frivilligt arbejde yder en kæmpe indsats til glæde og gavn for lokalområdet. 

Derefter fulgte et spædende oplæg om tendenserne i det frivillige arbejde ved Louis Lindholm fra Frivillighuset i Fredericia.

I forbindelse med jubilæet uddelte Lions Club Elbo en række donationer.

Modtagere af donationer blev følgende;

  • Stævnhøjs Venner, 6.000 kr. til motionscykel.
  • Taulov-Skærbæk og omegns Pensionistforening, 1.000 kr. til aktiviteter.
  • Elbohallens Badmintonklub, 2.500 kr. til materialer til opstart for de yngste.        
  • TSIF-Håndbold, 3.500 kr. til balancebom og 10 sjippetove.
  • Kultur & Kreativitet Taulov/Skærbæk, 1.800 kr. til foredrag om livsstil.
  • Skærbæk Bådklubs ungdom, 4.000 kr. til nye joller mv.
  • Taulov Motion, 4.500 kr. til trådløs mikrofon.
  • Skærbæk Kajakklub, 2.000 kr. Tilskud til grønlænderkajakker.
  • Skærbæk Amatørteater, 5.000 kr. til sceneudstyr.

I alt 30.300,00 blev uddelt.

Samtidig med Lions Club Elbos 30 års jubilæum kunne 3 af klubbens medlemmer fejre deres 30 års medlemskab af klubben.

Finn H Petersen, Skærbæk, Christian Andersen, Skærbæk og Svend Erik Kristensen modtog alle 30 års hædersnål.

Finn H Petersen var oprindeligt blandt initiativtagerne og klubbens første præsident ved klubbens opstart i 1989. Og sammen med Christian Andersen har Finn H Petersen gennem flere perioder stået i spidsen for klubben.

Alle 3 medlemmer er gennem årene blevet optaget i Melvin Jones Fellowship, for en særlig indsats for Lions International.

http://prinsenafegypten.dk