På det seneste er der kommet flere historier frem om forurening som har oprindelse i Frederica og omegn. Udslip af flourholdige stoffer fra brandslukning og senest ”glemt” forurening i kvarterer omkring Fælledvej.

Det er meget overraskende at der dukker sådanne glemte sager op, som burde være fuldt dokumenterede og opmålte. Hvad der ikke er overraskende er at der er forurenede grunde i Fredericia, og mange af dem.

Fra en partifælle har jeg hørt om hvordan man i 1980’erne afslørede massiv forurening i det område som nu er Randal Skov. Massevis af tønder med bl.a isocyanater (som kan være kræftfremkaldende) skulle være begravet her i 60’erne og 70’erne. Dertil kommer al det affald som ligger under jorden på den gamle losseplads i området, og som stadig stikker frem fra jorden. Man kan med rette spørge, med tanke på de seneste sager, om de gamle kendte sager stadig tages op til revision? Overvåger man kun, eller overvejes der en egentlig oprensning?

I SF vil vi arbejde for at kommunen påtager sig det ansvar som man rettelig har vedrørende fortidens forurenede grunde. Der skal fuld kortlægning af alle områder og i hver enkelt skal der prioriteres en oprensning, hvis den er teknologisk mulig. Der er mere på spil end nogle parcelhusgrunde, det er vores natur og drikkevand som tager skade af fortidens miljøsynder.

Jonas Straarup Christensen

Kandidat til kommunalvalget i Fredericia for SF

Erritsø Engvej 10

7000 Fredericia