Jørgen Runge Madsen har i mange år været en markant skikkelse i Fredericia. Han har været skolelærer, viceinspektør og sidst børne- og kulturdirektør i Fredericia Kommune. Fredericia Avisen har taget en snak med fødselaren om hans liv.

Jørgen Runge Madsen er en mand af en stor kaliber. Jeg kender ham bedst som den omsorgsfulde farfar, der altid har en god historie på hjertet. Jeg fik fornøjelsen af, at tage en snak med ham om de sidste 80 år af hans liv.

Når jeg har bevæget mig rundt i byen og præsenteret mig som en ”Runge Madsen” bliver jeg altid spurgt til min farfar. Han er en stor skikkelse, som mange Fredericianere har stiftet bekendtskab med på den ene eller den anden måde. Mange har haft ham som lærer i deres skoletid, men der er også mange der på den ene eller anden måde har været påvirket af de beslutninger han har truffet.

Jørgen Runge Madsen har et væld af avisudklip i sin arkiver, her fra Fredericia Dagblad. 

Den nu 80-årige Jørgen har fyldt meget i mit liv. Han kom til da jeg blot var 4 år gammel, og har været en kæmpe inspiration lige siden. Jeg har brugt mange timer med ham i Erritsø og på cykeltur rundt om i Fredericia. Uanset hvor man kommer afsted med ham, får man en god historie om området, om livet og om fremtiden. Jørgen er en mand der nyder, at fortælle om byen og hans syn på historien. Det er en sand fornøjelse at lytte til.

Når tiden ikke står på cykeltur, kaffe og kage, er han altid klar med en hjælpende hånd. Hans ældste barnebarn Anne-Mette har nydt godt af hans store viden inden for fysik forud for eksamen i folkeskolen og det mindste barnebarn Magnus nyder sin ugentlige lektietid med farfar. Uanset hvornår man spørger, står han altid klar med en hjælpende hånd og gode råd om stort og småt.

Man er altid velkommen hos Jørgen. Døren står altid åben, og der er næsten altid kaffe og kage parat. Der er plads til grin og sjove historier, men der er også plads til større samtaler om de større perspektiver i livet og i verden. Om det er til frokost, kaffe eller aftensmad, er der altid plads til et barnebarn eller tre.

Jeg har været meget privilegeret ved at have Jørgen Runge Madsen så tæt på. Alle der kender ham ved, at han er en handlingens mand, men også en kærlig og omsorgsfuld person, der altid er klar til at hjælpe. Der skal lyde et kæmpe tillykke fra mig og resten af redaktionen på Fredericia Avisen til en af de store kanoner i Fredericia.

Jørgen Runge Madsen på talerstolen til 4. maj i Fredericia. Avisudklip fra Fredericia Dagblad.
Projekt ”Skolens fremtid – fremtidens skole” dannede grundlaget

Da jeg spurgte ind til de største beslutninger i Runge Madsens karriere, var han ikke i tvivl. Han fik hurtigt nævnt det store projekt han var med til at få søsat som formand for Danmarks Lærerforening i Fredericia Kommune og i Vejle Amtskreds. Det var et projekt som lærerne fremsatte – og ikke politikere eller embedsmænd som det oftest ses. Det var et projekt der havde til formål, at finde en bedre måde at undervise og drive skole på. Fredericia Kommune blev udvalgt som værende forgangskommune for dette projekt.

Det var et meget succesfuldt projekt, der var sat til at vare 3 år. Da de 3 år var gået, havde man opnået en så stor succes, at man valgte at fortsætte yderligere 2 år mere med det omfangsrige projekt. Jørgen Runge Madsen er ikke i tvivl om, at det er netop dette succesfulde projekt der sikrede ham jobbet som direktør for skole- og fritidsforvaltningen i Fredericia Kommune.

Jørgen Runge Madsens liv i hovedtræk:
 • Den 1. februar 1938 kom Jørgen Runge Madsen til verden i Sandkås på Bornholm.
 • Jørgen troede han skulle være landmand – men fik at vide af sin mor, at der ingen fremtid var i dette. Derfor rejste en ung Jørgen i 1955 til Aarhus, for at læse på Aarhus Seminarium. I 1960 blev han færdig med uddannelsen som lærer.
 • I koldkrigstiden blev alle kaldt ind til værnepligt. Da Jørgen blev færdig med sin uddannelse, var det hans tur til at komme ind. Han søgte at komme til Bornholm, men måtte ”nøjes” med Fredericia. Efter tiden som rekrut fortsatte han på sergentskolen og dernæst løjtnantskolen i sommeren 1962.
 • Lige efter militærtiden rejste Jørgen Runge tilbage til Bornholm, og blev gift med Inge, som han har fejret både sølv- og guldbryllup med.
 • Hans første job var som lærer i Stouby i Juelsminde. Dog fik han ikke sine favoritfag, fysik og matematik, og valgte derfor at søge et andet job. Det næste job flyttede Jørgen tilbage til Fredericia, da han blev ansat som lærer på Erritsø Centralskole. Her var han lærer i 11 år.
 • Da Bakkeskolen blev bygget, blev Jørgen ansat som viceinspektør i 1974. Her var han ansat i 11 år, og stoppede i 1985.
 • I 1985 blev Jørgen opfordret til at søge jobbet som direktør for skole- og fritidsforvaltningen i Fredericia Kommune. Hans ansøgning bar frugt, og kunne dermed finde sig tilrette på sit nye kontor på Fredericia Rådhus.
 • I 1992 omstrukturerede man hele forvaltningen, og lavede en ny børne- og ungeforvaltning, der dækkede samme ansvarsområde sammen med en række andre områder. Her blev Jørgen Runge Madsen ansat som pædagogisk direktør.
 • I 1994 nedlagde man kulturforvaltningen og lagde den ind under Runge Madsens forvaltning. Med dette ændrede man navn til børne- og kulturforvaltningen. Her fik han titel af børne- og kulturdirektør.
 • I 2004 valgte Jørgen Runge Madsen at trække stikket. Han valgte at gå på pension efter en lang karriere i det kommunale system.
 • Selvom Jørgen har haft en travl karriere, har han altid fundet tid til at være en del af Forsvaret og Hjemmeværnet.