Fredericia Kommune har som en af de få kommuner i landet sat fokus på opkvalificering af ledige borgere.

De fleste steder i landet fylder faglig opkvalificering ikke ret meget i beskæftigelsespolitikken. Ifølge en undersøgelse fra Ugebrevet A4 er opkvalificering af ledige faldet siden kommunalreformen, så der på landsplan i dag kun er 14 % af de ledige, der tilbydes opkvalificering, mens de venter på at komme i job.

Men her skiller Fredericia Kommune sig positivt ud som en af topscorerne, idet hele 37 % af kommunens ledige borgere tilbydes faglig opkvalificering som led i beskæftigelsesindsatsen, og det glæder formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Wittendorff Tind:

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen.

”Fredericias virksomheder vækster, og der skabes mange nye arbejdspladser. Alene i 2017 steg beskæftigelsen i Fredericia med 300 fuldtidsbeskæftigede borgere. Det har blandt andet kunnet lade sig gøre, fordi de ledige opkvalificeres til at matche virksomhedernes efterspørgsel”.

Kravene til kompetencer stiger, i takt med at virksomhederne udvikler sig og konkurrerer globalt. Derfor er det afgørende, at ledige får mulighed for at opnå de kompetencer, der efterspørges. Det har Fredericia haft stort fokus på, og de har blandt andet via samarbejde med virksomheder inden for transport, lager og logistik – samt en virksomhedsopsøgende indsats fra kommunens jobcenter – indgået aftaler med lokale virksomheder om at indgå i opkvalificeringsprojekter for nye medarbejdere. For selv om opkvalificering er vigtig, kan den ikke stå alene, da den afhænger af, at virksomhederne er med til at definere kompetencebehovet. Desuden skal de være villige til efterfølgende at ansætte de ledige, så de nye kompetencer kommer i spil. 

Opkvalificering er et must for ledige i dag, men også de medarbejdere, der allerede er ansat i virksomhederne, har brug for løbende at videreuddanne sig, i takt med at nye arbejdsmetoder og teknologier bliver indført.

Samarbejdsaftale skaber resultater

Efteruddannelse og kompetenceudvikling er netop nogle af hovedelementerne i samarbejdsaftalen mellem Business Fredericia, LO Fredericia og Fredericia Kommune. Aftalen sætter fokus på virksomhedernes muligheder for at få hjælp og rådgivning til at få afdækket deres kompetencebehov og efterfølgende at få lagt en plan for efteruddannelse og kompetenceudvikling af deres medarbejdere.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen.

Pernelle Jensen, der er formand for Uddannelsesudvalget, er glad for det gode samarbejde og udtaler: ”Samarbejdsaftalen har vist sig at give gode resultater, og det er glædeligt, at mange af vores virksomheder gerne vil i dialog om mulighederne for efteruddannelse og kompetenceudvikling af deres ansatte. Vores mange dygtige uddannelsesinstitutioner spiller positivt ind, og derfor er samarbejdet på den måde også med til at udvikle Fredericia som uddannelseskommune.”

Pernelle Jensen fortsætter: ”Endelig er det glædeligt, at vi på det seneste har været i stand til at tiltrække en lang række nye uddannelser, så fredericianere i fremtiden har endnu bedre muligheder for at uddanne sig lokalt, og så virksomhederne får lettere adgang til nyuddannede”.