Forside Debat Jobcenter 2020

Jobcenter 2020

DEL

Jeg er godt og grundigt træt af at se nyheder om medmennesker, der er kommet i klemme i vores beskæftigelsessystem enten pga. sygdom eller mangel på arbejde. Jeg er af den mening, at der skal ske store ændringer og den første ændring bør være vores menneskesyn. Det er utilstedeligt, at der hersker en retorik og en politisk diskurs, hvor ledige og sygdomsramte skal presses så meget som muligt fordi det skal kunne betale sig at arbejde. Det kan betale sig at arbejde og størstedelen ønsker at arbejde så stop den retorik og politikerne bør gå forrest i forhold til at komme retorikken til livs.

Et andet aspekt vi skal have gjort op med er jobcenterets funktion. Et jobcenter bør være sat i værk for at hjælpe medmennesker i arbejde. Et jobcenter bør kun være for jobparate. Alle der af en eller anden grund ikke er jobparat bør have et andet tilbud.

JOBCENTERET ER FOR RASKE MENNESKER, DER ER I STAND TIL AT TAGE ET ARBEJDE og ikke medmennesker, der parkeres der selvom de reelt ikke er arbejdsparate. Disse mennesker skal have hjælp et helt andet sted end jobcenteret. Der skal alle oprettes et nyt center der hjælper disse mennesker. Et center, hvor der er tilknyttet mange forskellige faggrupper, der kan tage hånd om den enkeltes problemstilling og hjælpe til øget trivsel. Øget trivsel ikke nødvendigvis i job. Trivsel bør være hovedmålet i et sådan center.

På det vi så betegner som jobcenteret, hvor der udelukkende er arbejdsparate så kan de dygtige mennesker vi har ansat der arbejde målrettet på at hjælpe vores medmennesker i job. Vi skal have gjort op med kassetænkning. Der skal skabes en kultur, hvor der ses på det individuelle menneske, hvor de særskilte behov favnes.

225 timers reglen skal fjernes. Indtil den er helt fjernet skal frivilligt arbejde fungere som optjeningsmulighed. Derudover skal kommunen oprette mindre job, hvor der er mulighed for at optjene de 225 timer fremfor at bruge medmenneskers arbejdskraft i nyttejobs.

Der skal udvises tillid til vores medmennesker og forsøg, hvor man har udvist tillid gennem eksempelvis kontanthjælp uden modkrav har vist sig at have en positiv effekt på den jobsøgendes trivsel. Øget trivsel, hvor man bliver mødt set og hørt giver positive udslag i både energi, selvtillid og selvværd. Et værdigt møde med individuel hjælp giver de bedste forudsætninger for at komme i job igen.

Remset op så skal jobcenter 2020 se således ud:

  • Ny kultur, hvor et anerkendende menneskesyn er i højsædet og hvor der tages udgangspunkt i det enkelte menneske og ikke hvilken kasse man kan placere denne i.
  • Et jobcenter, hvor man skal være arbejdsparat for at være tilknyttet centeret.
  • 225 timers reglen er fjernet eller som minimum kan man optjene timerne gennem frivilligt arbejde eller småjobs oprettet af kommunen.
  • Nyttejob erstattes af lønnet arbejde, hvor man optjener både til 225 timer og i forhold til dagpenge.
  • Kontanthjælp uden modkrav, hvor samarbejdet er baseret på gensidig tillid.
  • Jobcenteret skal ikke være et kontrolcenter, men et jobcenter.

Jeg ser frem til vi får skabt ovenstående jobcenter. Først og fremmest fordi de historier man hver dag bombarderes med omhandlende uværdig behandling bør være historie. Det bør ikke foregå. Derudover er jeg overbevist om, at et jobcenter skruet sammen som ovenstående vil kunne hjælpe langt flere mennesker i arbejde.

Søren Haastrup

Byrådskandidat 2021

Folketingskandidat

Alternativet

DEL