”Det er en historisk chance, der forspildes med den nye reform. Omkring 50.000 ledige har måttet se sig smidt ud af dagpengesystemet, og nu vil en række af elementerne i reformen sætte nyt pres på de ledige,” siger næstformand i FOA Mona Striib.

Hun peger på, at den nye reform forringer job-rotationen dramatisk.

”Reformen ødelægger jobrotations-redskabet. Vi har med rotations-ordningen haft en lille succes de sidste fem år, hvor 5000 har fået en erhvervsuddannelse, mens andre 5000 kom i job. Nu afskæres muligheden fra at gå fra ufaglært til faglært, og perspektivet med at få kvalificerede ledige i arbejde. Jobrotation bliver fremover alene for AMU-kurser, og det vil maltraktere dette redskab,” mener Mona Striib.

”Den nye reform lægger også op til et historisk brud med lediges rettigheder, når de skal aktiveres. Der er åbenbart ikke længere ret og pligt for ledige i aktivering, kun pligt. Folketinget bryder med et historisk princip, når det offentlige fra 2015 fastsætter timesatsen under aktivering. Indtil i dag har det ellers været reglen, at aktivering følger gældende overenskomst,” påpeger Mona Striib.

Reformen giver kommunerne langt større spillerum. Det er godt nok, hvis kommunerne er dygtige til opgaven, men erfaringen viser også, at kommunernes indsats for ledige er af stærkt varierende kvalitet.

”FOA mener, retssikkerheden for ledige sættes på spil med manøvren. Helt nye dataoplysninger skal nu være til rådighed for kommuner og private aktører, f.eks. oplysninger fra praktiserende læger. Fordi man mister sit arbejde er man ikke pr. definition et socialt eller medicinsk tilfælde. Det er tale om en mistænkeliggørelse af ledige, som overhovedet ikke hører hjemme i dag,” siger Mona Striib.