Fredericia Kunstforenings byder med næste udstilling indenfor til en oplevelse af to kunstfotograferne Jette Bangs og Kirsten Kleins syn på Menneskets Land.

Udstillingen skildrer, med en hel generations mellemrum, de to kunstneres fotografiske virke på Grønland.

Trods tidsforskydelse, klimaændringer og landets samfundsmæssige udvikling, så er der klare slægtskaber mellem de to fotografer og deres billeder, som er skabt med samme intensitet og ærlighed over for motiverne.

For ud over at demonstrere den selvfølgelige tekniske og professionelle fotografiske kunnen, så besidder begge kunstnere en indlevelsesevne og sensibilitet, som gør at deres fotografier vokser og løftes til et kunstnerisk niveau. Og selvom deres værker kan indeholde tidsspecifikke elementer, er de alligevel tidløse i kraft af sensibiliteten og respekten overfor det afbildede, der ofte er nøgterne og medlevende hverdagsskildringer. For Jette Bangs vedkommende er det mennesket i ”livssituationer”, for Kirsten Klein er fokus rettet mod landet og naturen i sensommeren og efterårets vejrlig.

Et tidsrum, hvor landet og dets “motiver” på en og samme tid både har undergået massive forandringer og samtidig er forblevet uforandrede. Byerne, bygderne og levevilkårene i Grønland, som Kirsten Klein besøgte i 2012, er i dag vidt forskellige fra dem, Jette Bang dokumenterede i 1940’erne, 50’erne og 60’erne. Den grønlandske natur fremstår derimod uforanderlig omend konsekvenserne af klimaforandringerne bliver tydeligere år for år.

Med udstillingens todelte fokus – mennesket og landet – giver den et samlende indtryk af Grønland – Kalaallit Nunaat, der som bekendt betyder Menneskenes Land – før og nu.

Udstillingen kan opleves i Kulturcenter Kongensgade 111 i Fredericia i perioden 5. maj – 20. maj.

Åbningstider se www.fredericiakunstforening.dk

Der afholdes fernisering fredag den 4. maj kl. 17.00, hvor Kirsten Klein er at træffe.

Alle er velkomne