Fredericia skal have en ny fritidspolitik og hvis det står til Venstre, så skal der være langt flere tilbud til bredden og ikke kun for de få. Det indebærer en rebranding af Ungdommens Hus, et bedre overblik over hvor pengene på området bliver brugt – og så skal ungdomsskolen bruges mere aktivt.

– Vi skal tage en indledende snak om fritidspolitikken. Det er en snak der stammer helt tilbage fra forrige budget, hvor Venstre ønskede en revideret fritidspolitik. Fritidsområdet har været glemt, fordi det har været puttet ind under skolerne. Det har ikke fået en særligt fremtrædende plads og vi har ikke sat politisk fokus på fritidsområdet. Vi har koncentreret os meget om dagsinstitutionerne og skolerne, men vi har ikke brugt tid på fritidsområdet, forklarer Pernelle Jensen.

– Så er der nu gået mere end et år og af forskellige årsager er der ikke kommet skub i det, til trods for at vi har spurgt ind til det rigtig mange gange. Så det har taget rigtig lang tid at nå hertil, men nu er den på – og det er selvfølgelig rigtig glædeligt, siger hun.

– Vi synes, at vi skal udskille fritidsområdet fra skolerne igen. Der er eksempler på, at deres budget er blevet brugt til at dække huller på skoleområdet. Det er slet ikke meningen. Ved at udskille det i sin egen økonomi får vi et bedre overblik over hvilke midler vi har til området, forklarer Jensen.

Det skal være for alle – og ikke kun de få

– Vi mener, at man skal lave en borgerinddragende proces, men det der er vigtigt for Venstre er, at det bliver fritidstilbud for alle. Det skal være for bredden også. Der er et stort fokus på udsatte unge, det er også rigtig fint, men jeg synes det er ligeså vigtigt, at vi fokuserer på bredden. Vi skal fokusere på alle unge, slår hun fast.

– Fritidsområdet er meget mere end Ungdommens Hus. Jeg ved det har været centrum for det meste af debatten, men der er meget mere end det. Men vi synes, at Ungdommens Hus skal være mere for bredden. Skal vi bruge det fremadrettet og det ikke bare skal være en sub-kultur, så skal det være åbnet op for en helt anden måde end det er i dag. Men det kræver en ordentlig rebranding og en ny måde at tænke huset på, lyder det fra Pernelle Jensen.

Det kræver vel også flere ressourcer?

– Ikke nødvendigvis. Nu har vi fået lavet en temperaturmåling over hele børne- og ungeområdet. Der ligger vi højt i forhold til andre kommuner i vores forbrug på fritidsområdet. Der vil jeg gerne dykke mere ned i de tal, for hvad får vi får de penge?, lyder det spørgende fra Pernelle Jensen, inden hun fortsætter:

– Vi bruger mange millioner på fritidsområdet, men det er uigennemskueligt hvad vi får for de penge. Jeg vil gerne, at vi bruger pengene rigtigt. Så jeg tænker ikke, at der nødvendigvis skal flere ressourcer til. Men viser det sig, at det er nødvendigt, så er vi villige til at kigge på det. Men vi skal have et bedre overblik.

Bedre brug af ungdomsskolen

– Jeg synes vi skal bruge ungdomsskolen mere end vi gør i dag. Lige nu bliver den kun brugt til knallertkørekort. Jeg synes den skal bringes meget mere i spil og for eksempel lave aktiviteter for ungdomsuddannelserne og skolerne efter skoletid. I andre kommuner bruger man det meget mere aktivt i forhold til at have kreative værksteder, billedkunst, sprog, parkour og man kan tage nogle ekstra fag. Så jeg synes vi skal tænke ungdomsskolen meget mere bredt og bruge det mere meget end vi gør i dag, forklarer Pernelle Jensen.

Vil det få de unge til at bruge Fredericia?

– De skal bruge Fredericia aktivt og få aktiviteter efter skoletid, der er anderledes end det vi har andre steder. Det skal være mere kreative ting, ikke at man skal konkurrere med Den Kreative Skole, men for eksempel parkour eller billedkunst, videoredigering, smykkeværksted – nicheting. At man bruger ungdomsskolen på en anden måde og bringer den meget mere i spil end det er tilfældet i dag, svarer hun.

– Det ser vi gerne – og fokus skal være på udskolingen, ungdomsuddannelserne og FGU’en. De skal have muligheden for at udvikle sig i fritiden også. I den ombæring ser vi gerne, at vi inddrager både Ungebyrådet, elevrådene, men også det nye studieforum. Det synes vi kunne være interessant at inddrage de unge mennesker i en snak om hvad de gerne vil efter skoletid, lyder det afslutningsvist fra Pernelle Jensen.

Sagsbeskrivelse:

Baggrund

Forligspartierne besluttede i forbindelse med Budget 2020 at styrke fritidsområdet økonomisk, at samle området, herunder Ungdommens Hus, Gasværksgrunden samt erstatningen for De Orange Haller (etableres i 2021), under en leder med reference til koncernchefen for Børn og Unge (i dag benævnt koncernchefen for Skole, Dagtilbud og Fritid), at nedlægge Den Matrikelløse Klub i sin nuværende form, men fastholde ressourcerne til området, men også at iværksætte en gentænkning af det samlede fritidsområde i Fredericia. Derudover blev det aftalt at iværksætte en proces, der skulle føre til en ny fritidspolitik for børn og unge, hvor forebyggelse og fællesskaber vægter højt.

ØK vedtog i januar 2020 en procesplan for arbejdet med en ny fritidspolitik, der betød, at fritidslederstillingen først skulle opslås, når en ny fritidspolitik var vedtaget. I første omgang blev den tidligere leder af 10. klasse, Søren Pedersen, derfor konstitueret i stillingen. Han går imidlertid på pension i foråret 2021. Skole, Dagtilbud og Fritid igangsætter derfor en proces, der skal føre til ansættelsen af en fritidsleder i foråret 2021 og effektuering af aftalegrundlaget for fritidsområdet i Budget 2020 og 2021.

Et centralt omdrejningspunkt i arbejdet med fritidspolitikken var en bred inddragelse af aktører. Desværre blev processen ikke igangsat i foråret 2020 grundet coronarestriktioner. Processen blev på den baggrund revideret af ØK i maj 2020 og lagt ind under Budget 2021-forhandlingerne. Siden vedtagelsen af Budget2021 har nye coronarestriktioner i praksis igen gjort det svært at gå i gang med den ønskede proces i forhold til den nye fritidspolitik.

Status

ØK vedtog den 18. januar 2021 at overdrage ansvaret for effektueringen af aftalerne fra Budget 2020 og Budget 2021 vedrørende fritidsområdet og fritidspolitikken til BSU. BSU forpligtes til at sikre, at Kultur- og Idrætsudvalget samt Sundhedsudvalget inddrages i arbejdet med den nye fritidspolitik.

Der er på nuværende tidspunkt stadig ikke igangsat en proces for en ny fritidspolitik. Det skyldes overvejende en stor og vedvarende opgave omkring coronakoordinering i 2020 og fortsatte restriktioner, der har gjort det svært at igangsætte de inddragende møder og aktiviteter i relation til en ny fritidspolitik.

BSU skal på den baggrund diskutere og beslutte, hvordan processen med fritidspolitikken ønskes tilrettelagt herfra.■

Følg
Notikation om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

hans thomassen
hans thomassen
1 måned siden

Corona eller ej. Kom nu videre så digitalt.
Der er virkelig mange gode tanker og ideer i dette forslag.
Og ikke mindst et vigtigt område, der bestemt trænger til bearbejdning.
Godt indlæg.