En undersøgelse viser, at forældrene i Fredericia er tilfredse med kommunens dagtilbud. Fredericia Kommune placerer sig i top 20 i landet, og det vækker tilfredshed hos Pernelle Jensen, gruppeformand for Venstre i Fredericia Byråd.

Med et gennemsnit på 4,3 ud af 5 har Fredericia Kommune placeret sig rigtig flot på den tilfredshedsundersøgelse, som Indenrigs- og Boligministeriet har foretaget af dagtilbud i hele landet. Siden oktober 2021 har over 120.000 forældre deltaget i en undersøgelse af tilfredsheden med landets kommunale og selvejende daginstitutioner samt kommunale dagplejer. Resultaterne viser, at forældrene overordnet er godt tilfredse: 86 pct. af forældrene svarer, at de samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns dagtilbud.

Pernelle Jensen og Venstre har ved flere budgetforlig haft et fokus på de lokale dagtilbud. Derfor glæder hun sig over, at forældrene kvitterer for de politiske prioriteringer.

– Vi er rigtig glade for det her. Vi har investeret i vores dagtilbud i budgetforligene de seneste mange år. Venstre har haft med til budgettet, at vi skulle have minimumsnormeringer, ikke kun på gennemsnit, men i den enkelte institution. Målet er ikke nået. Vi vil gerne, at der fast er en god normering til børnene. Det tror vi på giver den bedste hverdag og en god måde for vores børn at komme godt videre ind i deres skoleliv, siger Pernelle Jensen.

Venstre: Afgørende område

For Venstre er det afgørende, at der prioriteres midler til dagtilbud.

– Jeg ser det som værende en del af de budgetforlig, hvor vi kæmpede for, at der skulle være minimumsnormeringer for alle institutioner. Sidste år investerede de kun to millioner kroner til normeringer, som vi synes er alt for lidt. Det kan næsten ikke mærkes, det synes vi er alt for lidt. Men det budgetforlig året forinden, budgettet for 2021, er det der rykker noget her, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Det var vigtigt for os, at der var minimumsnormeringer – også i de daginstitutioner der har ressourcestærke børn. Vi ville gerne have givet flere penge til de daginstitutioner med de ressourcesvage børn. Men det ville de andre ikke.

– I forhold til vores helt små børn er det en kommunal kerneopgave at have en god hverdag med god voksenkontakt. Det må være en kerneopgave for os. Så bliver man også tryg som forældre i at aflevere sine små børn i en daginstitution, hvis de ved, at der er tid til dem og at de bliver leget med – og alt det der nu foregår. Jeg synes virkelig, det er en kerneopgave at sikre, at der er gode daginstitutionerne, slår Pernelle Jensen fast.

– Det er minimumsnormeringerne et udtryk for. Der skal være nok voksne til at skabe en god hverdag med god voksenkontakt, supplerer Pernelle Jensen.

Skal også prioriteres i næste budget

Der er snart budgetforhandlinger igen, og hvis det står til Pernelle Jensen bliver det ikke børneområdet, der skal kigges på, når den stramme økonomiaftale skal føres ud i livet i Fredericia Kommune.

– Vi har investeret en hel del penge, særligt omkring ansættelsen af flere voksne. Det tror jeg er med til at gøre, at forældrene oplever en god hverdag i vores daginstitutioner – og at vi har nogle super dygtige pædagoger, der i det daglige brænder for det arbejde, de har. Det er vigtigt for enhver kommune, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Vi har jo sikret minimumsnormeringer i Fredericia, før det blev et krav på landsplan. Jeg tror endnu ikke, man er blevet enige om en model. Det har vi sagt, at det kan vi ikke vente på. For det er indlysende for os, at det her er vigtigt. Vi kan sagtens selv afsætte de penge og gøre det på den måde, vi synes er det bedste for barnet. Vi er ikke i mål, men vi er på rette vej.

– Det her er kernepolitik for os. Så nej, jeg synes ikke, det er her, vi skal starte med at kigge. Vi skal kigge på ledelse og administration og ikke på de borgernære tilbud. Vi har kæmpet meget for, at der skal være minimumsnormeringer i hver enkelt daginstitution, så det kommer vi ikke bare til at rulle tilbage. Vi har kæmpet meget for, at vi skulle et skridt videre end tidligere. At gå tilbage til et niveau vi var på for mere end tre år siden, det synes jeg er den forkerte vej at gå. Det handler om at give de små børn en god start på livet, siger Pernelle Jensen.

– Nu afventer vi et katalog over muligheder fra forvaltningen – og så har vi fra partierne vores egne forslag med til, hvor man kan finde noget. Men spørger man mig, så synes jeg at børneområdet er et meget vigtigt område. Det skaber fremtidens mennesker. En god og tryg hverdag i daginstitutionerne og en god skolegang er det der giver os muligheden for at klare os godt resten af livet, lyder det afslutningsvist fra Pernelle Jensen.