I 2019 tog Søren Sripathy springet og blev selvstændig med firmaet Saathvika, der har fokus på nytænkning, ressourcebesparelse og bæredygtig vækst.

Saathvika har base i Fredericia, hvor Søren Stripathy er opvokset. Han er uddannet bygningsingeniør og har siden arbejdet i energiranchen i en årrække inden, at han startede op som selvstændig, hvor fokus er på restprodukters genanvendelse.

– Vi arbejder primært med industrielle virksomheder og stålindustrien, siger Søren og kommer ind på, hvor kunderne ligger:

– Det er store danske virksomheder, og udenlandske virksomheder, som vi arbejder tæt sammen med, og i de fleste tilfælde er vi mellemled. I nogle tilfælde går vi ind og hjælper virksomeder med at løfte varen / produktet med køb og salg. Det afhænger af virksomheder, og hvor vi kan bidrage mest, siger han.

Den grønne dagsorden fylder mere og mere. Både politisk, men ikke mindst også erhvervsmæssigt, hvor man tænker over produkterne, der anvendes.

– Det er klart, at der er kæmpe fokus på at genanvende mere og mere. Du ser større virksomheder have fokus på at gøre det og du ser virksomheder deponerer produkterne, og vi hjælper med at genanvende dem. Det betyder meget for store virksomhed, at de kan gøre det og der bidrager vi med viden så der er større og større fokus på det. Det bliver bedre, og flere tænker på det, så potentialet er stort og vi mener, at vi kan gøre en stor forskel, siger Søren.

Fra at have været ansat i virksomheder, gik Søren iværksætter vejen, og det er noget, der er kommet henad vejen.

– Jeg er udannet bygningsingeniør og det er indenfor byggebranchen vi er, men det kom senere, at der var et behov for at recirkulerer og genanvende mere og mere. Det var ansættelsen i energivirksomheden, der åbnede op og jeg kunne se der var et potentiale, og så hvor jeg kunne bidrage, siger Søren.

Alt imens interviewet har været under planlægning, har Søren været på forretningsrejser i udlandet, og generelt set er det en del af hverdagen i Saathvika.

– Der er en del rejser, og det er der i forbindelse med at opsøge nye projekter og fortælle om os selv og hvor vi kan løse opgaver. Vi er meget aktive i Polen og Italien, men vi vil gerne bredes ud, så Østeuropa kunne være interessant, da der er strore udfordringer der. I Sydeuropa er der også problemer med affaldsmængder, siger Søren og fortsætter:

– Det er klart, at hvis du tager Polen, så begynder de at tænke på at genanvende produkter og der er bjerge af restprodukter. Folk tænker, at det er dyrere med en grøn løsning, men i flere tilfælde er det billigere end at deponere, så folk tænker mere på at recirkulerer, da du ikke bare kan grave det ned.

Pt. opererer Saathvika i Danmark, og de nævnte lande, og fremtidsplanen er klar.

– Målet er, at vi får hjulpet en masse virksomeder og kommer bredere ud. Vi vil meget gerne udenfor landets grænser. Vi har projekter i Italien, Polen og Tyskland, og vi vil fortælle. hvad vi kan og hvor vi kan hjælpe virksomheder. Vi vil også gerne til Asien og Amerika, hvor der er store udfordringer. Vi vil skabe en mellemstor virksomhed med en masse medarbejdere og nå en stor omsætning, så det er målet, siger Søren Sripathy.

Saatthvika skriver på deres hjemmeside, at de er sat i verden for at optimere genanvendelse af industrielle rest- og affaldsprodukter. Visionen er at arbejde for en fremtid med en cirkulær økonomi, hvor alle restprodukter indgår i kontinuerlige kredsløb og bruges flere gange. Fremtidens rest – og affaldsprodukter skal genanvendes i stedet for at optage kapacitet på deponeringsanlæg.