Der er markante fordele for begge parter i den sammenlægning af aktiviteterne, som de to producenter af fjernvarmerør, isoplus Fjernvarmeteknik A/S og KVL-Pipe Oy, netop har underskrevet.

Den dansk-finske alliance betyder blandt andet, at KVL-Pipe får adgang til at trække på den kapacitet, som den noget større aktør isoplus besidder inden for teknisk support, marketing, innovation med videre.

Den finske virksomhed bliver også en medspiller i den ekspansion, isoplus Fjernvarmeteknik oplever med hensyn til omsætning, markedsandele og udbredelse. For isoplus, som får to pladser i KVL-Pipe’s bestyrelse, betyder partnerskabet en klart styrket position i Nordskandinavien, Finland og Baltikum.

KVL’s fabrik i Kinnula råder over meget moderne produktionsfaciliteter, og den vil selvsagt styrke logistik, transport og fleksibilitet for isoplus’ aktiviteter i regionen.

– Der er mange synergieffekter, og dem vil kunderne også nyde godt af. Blandt andet supplerer vores produktserier hinanden godt, så vi sammen kan tilbyde en endnu bredere produktpalette. Med partnerskabet får vi også en tyngde i regionen, så vi kan styrke konkurrencen på dette marked, påpeger Verner Rosendal, adm. direktør i isoplus Fjernvarmeteknik A/S.

– Vi glæder os meget til at styrke vort samarbejde med isoplus gruppen. Med denne globale partner i verdensklasse vil vi være i stand til at yde vore kunder en endnu bedre service og et mere omfattende udbud af produkter. I vores produktion påtænker vi at bruge isoplus gruppens betragtelige viden om produktions- og produktteknologi i kombination med KVL-Tekniikka gruppens 20 års erfaring med etablering af fjernvarme, siger Jukka Pykäläinen, CEO for KVL-Tekniikka gruppen.

isoplus Fjernvarmeteknik og KVL-Pipe præsenterer sig i øvrigt første gang som en samlet enhed, når de deltager på Annual Finnish Energy Days i Mikkeli, Finland, den 24.-25. august.

Fakta om isoplus:

isoplus Fjernvarmeteknik A/S er en førende international leverandører af komplette præisolerede rørsystemer til fjernvarme og fjernkøling. Virksomheden med base i Middelfart blev stiftet i 1993 og har i dag 85 ansatte. isoplus i Danmark er en del af isoplus gruppen, som internationalt har cirka 1400 medarbejdere, og 9 fabrikker. isoplus Danmark sælger til Norden, Storbritannien, Irland, USA og Canada.
Se mere på www.isoplus.dk

Fakta om KVL-Pipe:

KVL-Pipe OY tilbyder et komplet sortiment af ydelser til rørbranchen. Vi producerer vore energisystemer i vort 10.000 m2 store anlæg i Kinnula. Vores ultramoderne rørfabrik, som blev udvidet og moderniseret i 2008, består af 7 produktionslinjer. KVL-PIPE har 30 medarbejdere og er medlem af KVL Group, som blev grundlagt i 1992.
Se mere på www.kvl-pipe.fi