Ny forskning fra Aalborg Universitet dokumenterer, at Islamisk Stat bruger hip hop og gadekulturens stil og symboler i kampen for at hverve nye medlemmer til hellig krig.

Islamisk Stat har ændret rekrutteringsstrategi. Radikal islamisme forklædt som street culture er blevet det nye våben i kampen for at hverve unge til hellig krig. Et våben, som har vist sig at være særdeles effektivt, for i de kriminelle gademiljøer i Vesten vokser der en kultur frem, hvor det er cool at hænge ud sammen, ryge hash, begå småkriminalitet, se halshugningsvideoer fra IS og lytte til rapmusik, som opfordrer til jihad. Det viser forskning fra Aalborg Universitet og Oslo Universitet.

Kriminel gadekultur med islamismens ideologi

– Man kan i disse år iagttage et stigende overlap mellem kriminelle gademiljøer og radikal islamisme. Tidligere havde disse miljøer en vis afstand til hinanden, men nu ser vi, at tidligere bandemedlemmer slutter sig til IS i Syrien. Der er også opstået en særlig genre omkring jihadistisk rapmusik. Denne genre opfordrer til jihad og hellig krig, men gør det i et formsprog, der stammer fra amerikansk hip hop og rapmusik. IS ved, at musik kan være et magtfuldt redskab, og flere tidligere gangsterrappere er da også blevet jihadister. Overordnet er der således ved at opstå en ny form for subkultur, der kombinerer stilen fra den kriminelle gadekultur med islamismens symboler og ideologi, fortæller lektor Sune Qvotrup Jensen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.

Effektiv rekrutteringsbase

Forskningsresultaterne fra både Danmark og Norge viser, at der et langt stykke hen ad vejen er tale om en bevidst rekrutteringsstrategi. Islamisk Stat forsøger at sælge sit budskab til minoritetsunge i Vesten ved at læne sig op ad hip hoppens og gadekulturens stil og symboler.

– Selv om kombinationen af radikal islamisme og street culture kan fremstå paradoksal, har gadens gangsterkultur og jihadismen det til fælles, at de er i opposition til samfundet. Det appellerer til unge, der føler sig udenfor eller på kant med det etablerede samfund. Den nye subkultur er farlig, for den gør det attraktivt eller ‘cool’ for marginaliserede, sårbare eller småkriminelle unge at tilslutte sig den radikale islamisme. Dermed udvides den radikale islamismes rekrutteringsbase betragteligt, siger lektor Sune Qvotrup Jensen.