Torsdag blev der afholdt rejsekilde på Jens Baggesens Vej i Fredericia, hvor Boligkontorets afdeling 402, Holbergshaven, der nuvel så dagens lys i 1955, holdt et vaskeægte traditionelt rejsegilde.

Der var taler, pølser og glade gæster, selvom regnen havde meldt sig klokken 13.00 i Holbergshaven. Første taler var Boligkontorets direktør, Finn Muus, der talte om den 93 million-store investering, der skal give beboere helt nye flotte rammer. De 84 rækkehuse i afdelingen får en gennemgribende renovering og de første lejere flytter tilbage i januar 2022. Renoveringen af alle 84 boliger forventes at være færdige i sommer 2023.  

– Velkommen til rejsegilde i dag, eller ikke helt – husene stod her jo, men det er i hvert fald en markering af, at nu er vi kommet i gang med renoveringen. Vi står ved et af vores ældste byggerier; Holbergshaven, der er opført i 1955 i efterkrigstiden. Et af problemerne har været byggestilen, men også, at det var på et tidspunkt, hvor materialerne ikke helt var til stede, samt en smule selvbyg, der gjorde, at ikke alle løsningerne var lige gode. Henover 1970erne, hvor energikrisen gjorde sig gældende, betød det også, at man sparede på varmen, hvilket senere gav skimmelsvamp og andre problemer i boligerne, sagde Finn Muus.

En investering på 93 millioner kroner fra Landsbyggefonden skal løfte boligerne

– Vi har gennem årene forsøgt med mange forskellige løsninger, men vi var på et tidspunkt nødt til at se på, hvordan vi kunne få vendt udviklingen og løse problemerne en gang for alle. Vi oplevede også blank vand under gulvene ved fjernvarmekanalerne, og deraf skimmelsvamp, samt senere helbredsproblemer for vores beboere, og så var der kun en vej; nemlig at finde nogle løsninger, der kunne holde. Det vi kan se nu, er første synlige skridt, hvor det ikke kun er facader, men hele vejen rundt, hvilket vil betyde, at Holbergshaven bliver en afdeling, der kan stå de næste 30 år, inden vi eventuelt skal genhuse vores beboer igen, tilføjede Finn Muus.

Renoveringen omfatter:

 • Renovering af kloak
 • Ny fjernvarmeforsyning og fremover med direkte afregning af forbrug til leverandører
 • Nyt hævet stiforløb fra fra vej/fortov og frem til boligerne
 • Hævet terrasse på havesiden og nyt plankeværk i en del af skel ved terrassen.
 • Omfangsdræn og isolering af sokkel på husene
 • Udskiftning af udvendige facadeplader på begge sider af boligen
 • Ny skalmur og isolering af gavle
 • Nyt terrændæk og nye installationer
 • Ombygning af boligerne til tilgængelighedsbolig inkl. nye indretningsmuligheder
 • Nyt køkken og nyt badeværelse
 • Nye gulve med gulvvarme
 • Nye gipslofter
 • Ny terrassedør
 • Nye el-, vand- og varmeinstallationer
 • Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Renoveringen giver en huslejestigning på ca. 1.700, – pr. måned og dermed en forventet husleje på ca. 6.320, – pr. måned ex forbrug.

 
Lejerne har fået forskellige valgmuligheder af indretning til deres bolig med forskellige plantegninger, forskellige køkkenindretninger mv.

De har haft mulighed for at besøge en prøvebolig, inden de har truffet deres valg.
Det er denne prøvebolig, billedet øverst, er taget i.

Der er lavet en digtal 3D rundvisning i prøveboligen – den kan du tage ved at klikke her.
Du kommer rundt i boligen at klikke på de hvide cirkler.