Den internationale virksomhed Chemviron er flyttet til Fredericia.
For bedre at kunne betjene de skandinaviske kunder åbnede Chemviron i juni 2019 et nyt servicecenter med overdækket lagerfaciliteter på ca. 1200m² i Fredericia på Nordre Kobbelvej 21B.

I Fredericia vil Chemviron gemme brugt aktivt kul midlertidigt, før det sendes til et af Chemviron-reaktiveringsstederne, hvor det aktiverede kul blev behandlet og gendannet i dets aktivitet, så det kan bruges igen. De aktiveredefiltre, der skal håndteres i Fredericia, har typisk været anvendt til rensning af vand og luft.

Tre medarbejdere vil styre lageret, logistikken og vedligeholdelsen af de forskelllige opgaver.

https://www.eventc.dk/events/