JAPANERE VIL LÆRE OM GRØN OMSTILLING: Sammenholdet og udviklingen i den fynske landsby Føns, kan beskrives som et eventyr af H.C. Andersen. Nu kan det ske på japansk. Den 1. oktober 2015 indviede borgerne i Føns, sammen med borgmester Steen Dahlstrøm og Energi-, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Danmarks mindste grønne varmeværk, der betød, at de gamle oliekedler kunne smides ud. Siden er interessen for landsbyen steget – og nu nået helt til Japan, som ankommer med en delegation på tirsdag.

Nordisk opmærksomhed til nærvarme i landsby

På Nordisk Ministerråds netop afholdte konference om regioner og kommuners bæredygtige omstilling var forvandlingen i Føns var noget, som blev bemærket.

”Føns har i den grad igangsat en ufattelig værdifuld grøn omstilling, som de nordiske lande er interesseret i. Omstillingen er bl.a. baseret på samskabelse med kommunen og private virksomheder. Vi er stolte af at kunne bidrage til den grønne omstilling, hvor alle sejl og samarbejder skal sættes, når det handler om reduktion af drivhusgasser. Broerne til grøn omstilling begynder i Middelfart.” udtaler Steen Dahlstrøm.

Danmarks nyeste og mindste nærvarmeværk har også skabt international interesse. En af initiativtagerne i Føns, Erik Bitsch Olsen udtaler ”Vi oplever en stigende interesse for resultaterne og vores sammenhold. Tirsdag kommer en japansk delegation, der skal se, hvordan vi konkret har grebet vores løsning an. Vi deler gerne vores erfaringer med gæster fra ind- og udland og ser gerne samarbejder, der kan bidrage til yderligere bæredygtige tiltag i Føns – og i verden omkring os.”

Grøn omstilling i Føns er klasseeksempel på Byrådets klimalaboratorium

Den forvandling, der sker i Føns er fuldstændig i tråd med byrådets vision og ambition om etablering af et ”klimalaboratorium”, hvor interesserede kan opleve konkrete løsninger. ”Så vi er også meget opmærksomme på at deltage i den videre udvikling af projekter som Føns. Det handler om at skabe livskvalitet i kommunen og reducerer CO2 udledningen.” Slutter Steen Dahlstrøm.