Jeg mener at når Fredericia Kommune modtager flygtninge og indvandrere så skal der inden for de 5. første hverdage udarbejdes en detaljeret handleplan. Målet med handleplanen er at familierne eller det enkelte menneske bliver i stand til at forsørge sig selv så hurtigt som overhovedet muligt. Jeg tror på at hurtig indsats er vejen til selvforsørgelse, og jeg tror også på at motivationen i forhold til selvforsørgelse er størst, når man lige er kommet hertil.

Efter min opfattelse er et af de vigtigste indsatsområder for nytilkomne flygtninge og indvandrere uddannelse. I første omgang intensiv dansk undervisning. Når danskkundskaberne når et tilstrækkeligt niveau, bygges videre med job og/eller yderligere uddannelse. Målet er, at nyankommne flygtninge og indvandrere hurtigst muligt bliver selvforsørgende.

Jeg mener endvidere at en af de bedste metoder til at blive integreret i det danske samfund er ved at have et job. En kombination af job og uddannelse vil efter min opfattelse støtte op om hurtig integration. Det skal kunne betale sig at arbejde, og der skal være en økonomisk gulerod ved at tage et job. Også hvis det til en start, kun drejer sig om få timer.

I forhold til den gruppe af flygtninge, indvandrere og gæstearbejdere der efter mange år i Danmark ikke har fundet fodfæste hverken i forhold til job eller sprog, skal der gøres en særlig indsats. Det handler i høj grad om pligten til at være selvforsørgende, men det handler i lige så høj grad også om retten til at være selvforsørgende!

Henning Hansen

Nellikevej 6

7000 Fredericia

Tlf. 21 39 31 01/25 28 01 23

Kandidat for Venstre til byrådsvalget