Google har netop offentliggjort, at Googles legatpulje tilfalder det fælles STEM-projekt, som Fredericia Kommune og alle lokale uddannelsesinstitutioner står bag

Fredericia Kommune, alle distriktsskoler og uddannelsesinstitutioner i byen er gået sammen om at sætte fokus på at øge børn og unges viden og kompetencer i forhold til fremtidens teknologier og de muligheder, som digitaliseringer medfører – på uddannelsesvejen og i erhvervslivet.

Med Googles legatpulje på ca. 260.000 kr. bliver det fælles STEM-projekt (Science, Technology, Engineering og Mathematics) nu realiseret. Det første skridt på vejen er en videreudvikling af den årlige Innocamp i Fredericia. Googles legatpulje skal gå til at styrke de teknologiske muligheder på innovationscampen og opruste det teknologiske udstyr på teknologiværkstedet Bülows Makerspace, som i år bliver en aktiv del af campen.

”Jeg er meget taknemmelig for, at Google støtter op om vores lokale projekt og endnu engang tager et lokalt ansvar. Det har de tidligere vist ved at støtte et mini-datacenter på Fredericia Maskinmesterskole og digitalisering af Fredericia Museum. Fredericia Kommune og Google har et fælles ønske om at ruste vores børn og unge til fremtidens arbejdsmarked”, siger borgmester Steen Wrist.

Det er første gang, at Google åbner op for en lokale legatpulje i Danmark – under navnet Datacenter Community Grants-program. Programmet understøtter organisationer, projekter og initiativer, der bidrager positivt til lokalsamfundet, herunder uddannelsesområdet og særligt uddannelser indenfor STEM-området.

“En naturlig del af vores tilstedeværelse med datacentret handler om at støtte og udvikle lokalsamfundet, og der sker heldigvis rigtig mange spændende ting i Fredericia. Innovationscampen har i mange år været et vigtigt led i at uddanne vores unge til en digital og forhåbentlig mere bæredygtig fremtid. Vi håber, at de med donationen får endnu bedre muligheder i år”, siger Arni Jonsson, der er leder af Googles datacenter.

Fremtidens teknologier i spil

Innocamp er Fredericias innovationscamp for folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. I år sætter Innocamp fokus på fremtidens teknologier og bæredygtighed, og campen skal hjælpe til en større teknologiforståelse blandt børn og unge, og synliggøre de uddannelses- og jobmuligheder, digitaliseringen skaber.

”Vi er utrolig glade for og stolte af, at Google støtter op om vores lokale STEM-projekt. Projektet skal inspirere og vise vores unge, hvordan STEM-kompetencer og fremtidens teknologier kan lede os til en bæredygtig fremtid, både i løbet af deres uddannelse og på jobmarkedet. Projektet taler direkte ind i vores uddannelsespolitiske vision om, at vores teknologiværksted Bülows Makerspace skal ruste vores unge til fremtidens arbejdsmarked indenfor it, teknologi og science. Samtidig er projektet med til at understøtte vores ønske om at styrke Fredericias uddannelsesprofil indenfor STEAM-området”, siger Pernelle Jensen formand for Uddannelsesudvalget.

STEM-projektet og det teknologiske udstyr kommer ikke kun deltagerne på årets Innocamp til gode. Brugerne af Bülows Makerspace, hvor teknologierne skal opbevares får også glæde af udstyret.

Innocamp i en ny tid

Sidste år kunne Innocamp fejre 10.års jubilæum og i den forbindelse gik Fredericia Kommune, Fredericia Uddannelsesråd og distriktsskoler i Fredericia sammen om at gentænke innovationscampen. 

”I år og frem over skal Innocamp i højere grad afspejle den betydning, digitaliseringen har for de krav og arbejdsformer, som grundskolens elever vil møde videre i uddannelse og job. Eleverne skal gøres nysgerrige og udfordres på innovation, kritisk tænkning og teknologiforståelse, som alle er en del af elevernes uddannelsesrejse. Vores unge bliver stillet overfor virkelighedsnære cases, som lokale virksomheder har stillet. Det kan for eksempel være at designe energibesparende og mere transportvenlige emballager til webshops ved hjælp af fremtidens teknologier”, fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.  

Fakta

Det overordnet formål med STEM-projektet er at styrke søgningen til uddannelser, hvor der arbejdes med STEM-kompetencer især i forhold til piger og kvinder, som er underrepræsenteret indenfor dette felt.

Innocamp er Fredericias innovationscamp, som hvert år samler omkring 700 elever på tværs af grundskole og ungdomsuddannelser i Fredericia. Eleverne arbejder med udviklingsprojekter formuleret af deltagende lokale virksomheder, som tager udgangspunkt i deres daglige udfordringer.

Da Google i marts 2021 annoncerede Google Grant Application Program i Danmark, valgte Fredericia Uddannelsesråd at gå sammen med Fredericia Kommune om at søge midler til udviklingen af Innocamp. Fredericia Uddannelsesråd, som består af alle rektorer på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Fredericia, har været med til at udforme ansøgningen i samarbejde med Fredericia Kommune.